Spotkanie to odbywa się w ramach organizowanej od 22 lat przez Katedrę i Klinikę Kardiologii miejscowego Uniwersytetu Medycznego Łódzkiej Konferencji Kardiologicznej. Jak informuje przewodniczący komitetu naukowego konferencji, prof. dr hab. med. Jarosław Damian Kasprzak, jest ona najważniejszym w Polsce i najważniejszym w regionie sympozjum poświęconym sprawom chorób sercowo – naczyniowym. O prestiżu łódzkiej konferencji świadczyć może jej ogromna popularność i zainteresowanie w środowisku medycznym. W ubiegłym roku uczestniczyło w niej ponad 800 osób, chcących zgłębić swą wiedzę w dziedzinie nowoczesnej kardiologii.

Co nowego w kardiologii?

Tegoroczna, XXII Łódzka Konferencja Kardiologiczna przeznaczona dla lekarzy różnych specjalizacji, pielęgniarek, ratowników medycznych i studentów wydziałów medycznych również zgromadziła spore grono najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie prewencji, diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia.

Na liście prelegentów znajdują się takie nazwiska profesorów: Mariusza Gąsiora, Adama Torbickiego, Małgorzaty Kurpesy, doktorów nauk medycznych: Grzegorza Religi, Zbigniewa Bednarkiewicza, Romualda Cichonia, Michała Plewki i wielu innych. Ich wystąpienia dotyczyć będą aktualnych problemów klinicznych, najnowszych osiągnięć w dziedzinie kardiologii oraz nowych wytycznych europejskich w sprawie postępowania z pacjentem dotkniętym przypadłościami krążeniowo – naczyniowymi.

Forum kardiologii obrazkowej

 XXII Konferencji Kardiologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi towarzyszy organizowane po raz 8. Forum Kardiologii Obrazowej, które poświęcone jest głównie echokardiografii, ale i innym technikom obrazowania. Jego uczestnicy będą mogli poznać najnowszy sprzęt i technologie stosowane w diagnostyce i leczeniu chorób kardiologicznych, szczególnie wsierdzia i osierdzia.

Top Videos of the Day

Tu również wśród prelegentów nie zabraknie wybitnych ekspertów - praktyków w dziedzinie echokardiografii z liczących się w tej dziedzinie ośrodków uniwersyteckich w Polsce, by wymienić choćby nazwiska profesorów: Edyty Płońskiej – Gościniak, Piotra Lipca, Jarosława D. Kasprzaka czy dr. hab. Marcina Fijałkowskiego i Andrzeja Gackowskiego.

 źródło: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  #badania #nauka