Decyzję o ustanowieniu specjalnego dnia poświęconego AIDS podjęła Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w 1988 roku. Dzisiaj, po niemal trzydziestu latach walki z chorobą, pojawia się wreszcie promyk nadziei na jej opanowanie. Taką opinię wyrazili koordynatorzy Wspólnego Programu Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS) w oświadczeniu z 24 listopada br. Ogłosili oni, że leczeniem antyretrowirusowym objętych jest w tej chwili na świecie ok. 16 milionów ludzi – a zatem dwukrotnie więcej niż 5 lat temu. Fakt ten ma ogromne znaczenie nie tylko dla samych chorych (którzy dzięki kuracji otrzymują szansę na niemal całkowicie normalne życie), ale także dla powstrzymania dalszego rozprzestrzeniania się wirusa HIV na wszystkich kontynentach.

UNAIDS wyraziło nadzieję, że w niedalekiej przyszłości uda się podwoić liczbę leczonych, a w konsekwencji zahamować epidemię. Według dostępnych danych, do końca 2014 r. prawie 40 milionów ludzi żyło z HIV, z czego połowa nie miała dostępu do ratujących życie leków.

Polski brak czujności

Tymczasem coraz więcej Polaków deklaruje, że nie obawia się zakażenia wirusem HIV – w społecznej świadomości problem ten zdaje się istnieć z każdym rokiem słabiej. Winę za taki stan rzeczy ponosi w pewnym stopniu polityka zdrowotna państwa. Środki z budżetu na profilaktykę zachorowań cały czas maleją – w 2007 roku było to 3,5 mln zł, ale w latach 2013-2014 już tylko 2,5 mln. Tymczasem statystyki wcale nie okazują się dla Polski korzystne: w naszym kraju żyje 35 tys. osób zakażonych HIV, z czego ok.

Top Videos of the Day

50-70 proc. nie ma o tym pojęcia. Codziennie 2-3 osoby dowiadują się, że są seropozytywne. Specjaliści podkreślają, że problem dotyczy zarówno środowisk homoseksualnych, jak i heteroseksualnych, a praktycznie każdy z nas musi się liczyć z ryzykiem.

HIV - zagrożenie dla młodych

Chociaż ogólne wskaźniki zakażeń wirusem HIV na świecie maleją, istnieją, niestety, takie grupy społeczne, w których problem z każdym rokiem staje się poważniejszy. Chodzi tu zwłaszcza o nastolatków – w Afryce Subsaharyjskiej AIDS stanowi główną przyczynę zgonów nieletnich, zaś na całym globie plasuje się pod tym względem na drugiej pozycji. Według UNICEF-u, taki stan rzeczy wiąże się z dotychczasowymi wybiórczymi działaniami światowych służb medycznych, które poświęcały uwagę głównie noworodkom i dorosłym, zaniedbując #leczenie osób nastoletnich. Najświeższe dane pokazują, że obecnie wśród młodzieży w wieku 15-19 lat dochodzi do 26 zakażeń w ciągu godziny, a połowa tych nowych przypadków zdarza się w 6 krajach: RPA, Nigerii, Kenii, Indiach, Mozambiku i Tanzanii.

Kampanie uświadamiające

Jak co roku, obchodom Światowego Dnia AIDS towarzyszą akcje na rzecz wzrostu świadomości choroby w całej Europie. W dniach 20-27 listopada trwał Europejski Tydzień Testowania, podczas którego można było wykonać anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV. Z kolei na początku grudnia wiele polskich miast daje swym mieszkańcom okazję uczestniczenia w rozmaitych wydarzeniach – muzycznych, filmowych, popularnonaukowych – poświęconych tematyce HIV/AIDS.

źródło: nytimes.com #badania