#NFZ oferuje Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Co to takiego? Kto ma do niej prawo? Jak uzyskać? W jakich krajach jest ważna? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym tekście.

EKUZ - co to takiego?

Zbliżają się #wakacje, a wraz z nimi nasilenie wyjazdów zagranicznych. Planując wyjazd za granicę, warto pomyśleć o uprawnieniach do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w kraju, do którego się wybieramy, i wyposażyć się w EKUZ. Jest to dokument, który potwierdza prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach, jakie obejmują obywateli danego kraju. To już ostatni dzwonek, aby podjąć starania, dlatego w oddziałach NFZ ustawiają się w tym celu długie kolejki.

W jakich krajach można korzystać z EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest honorowana w większości krajów starego kontynentu. Należą do nich: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Kto ma prawo do EKUZ?

Do otrzymania dokumentu mają prawo każdy ubezpieczony w NFZ oraz członkowie jego rodziny. Kartę wydaje się dla każdego członka rodziny oddzielnie. O jej wydanie mogą ubiegać się osoby wyjeżdżające czasowo w celach turystycznych, z zamiarem odwiedzenia rodziny, w krótką podróż służbową, z zamiarem podjęcia studiów oraz osoby oddelegowane przez polskiego pracodawcę.

Top Videos of the Day

Warunkiem koniecznym do otrzymania EKUZ jest przynależność do polskiego systemu ubezpieczeniowego i regularne opłacanie składek do NFZ.

Jak uzyskać EKUZ?

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, należy we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania oddziale wojewódzkim lub delegaturze NFZ złożyć odpowiedni wniosek, do pobrania na miejscu lub dostępny w wersji elektronicznej. Do wniosku konieczne jest dołączenie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, odpowiedniego do formy ubezpieczenia.Najczęściej EKUZ otrzymuje się już w dniu złożenia wniosku.

Źródło: nfz.gov.pl #podróże zagraniczne