Ból, a szczególnie ten przewlekły może powodować pewne zmiany w strukturze mózgu. I co wtedy? Jest już najczęściej za późno. Teraz dokonano ważnego odkrycia: praktykowana joga może zapobiegać albo łagodzić konsekwencje owych zmian. Kilka minut ćwiczeń ciała i umysłu dziennie, a możliwe jest zapobiegnięcie zmianom w mózgu.

Istota szara, istota biała

Odkrycie zaprezentowano na konferencji American Pain Society. Dokonali go naukowcy z National Institutes of Health (NIH).

Ustalono, że przewlekłemu bólowi towarzyszy czasem depresja, upośledzenie funkcji poznawczych czy stany lękowe. Sugeruje to, jak twierdzi najważniejsza autorka przeprowadzonych badań, Dr M.

Catherine Bushnell, że wraz z przebiegiem długotrwałego bólu mogą pojawić się zmiany w funkcjonowaniu mózgu. Przebadano laboratoryjne szczury. #badania obrazowe ich mózgów potwierdziły powyższe tezy. Także wśród ludzi, którzy poddani zostali badaniom, zmieniały się objętość istoty szarej oraz gęstość istoty białej w mózgu. 

Analiza obrazów mózgów wykazała niezbicie: mózgi osób zdrowych znacznie różnią się od mózgów osób chorych, cierpiących na różne typy przewlekłego bólu.

Ćwiczenia ciała i umysłu

Dowody wyprowadzono też na podstawie wcześniejszych badań, przeprowadzonych w innych, niezależnych ośrodkach naukowych. Dowiedziono, że techniki treningowe, elementy ćwiczeń ciała i umysłu, medytacja, joga - wszystko to może prowadzić do poprawy funkcjonowania mózgu. Techniki te i ćwiczenia przeciwdziałają negatywnym zmianom, wywołanym w strukturze mózgu przez chroniczny ból.

Top Videos of the Day

Im więcej szarej, tym mnniej bólu

Chodzi o ilość istoty szarej w mózgu. Jogini mają jej znacznie więcej niż osoby nie praktykujące tej techniki. Są w mózgu obszary, które uczestniczą w tak zwanej modulacji bólu. I właśnie tych obszarów dotyczą zmiany. Wykazano, że im więcej czasu spędzamy na praktykowaniu technik jogi i medytacji, tym większy przyrost istoty szarej w mózgu. 

Co dokładnie ma wspólnego anatomia mózgu i odczuwanie bólu? Otóż, zmiany w objętości istoty szarej w różnych częściach mózgu, takich jak wyspa czy wewnętrzne struktury kory mózgowej, są właśnie kluczowe jeśli chodzi o tolerancje organizmu na ból. Zauważalna jest pewna korelacja: istota szara i próg tolerancji bólowej. Dlatego im więcej ćwiczeń i technik medytacyjnych, tych większa odporność na ból. Przyrost istoty szarej w mózgu wynika z uprawiania jogi, a to oznacza, że uprawianie jogi zmniejsza zmiany w strukturze mózgu wywołane przewlekłym bólem.

Źródło: PAP #fitness