Od stycznia 2015 świadczenie pielęgnacyjne przysługujące opiekunowi niepełnosprawnego dziecka wynosi 1200 zł, po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości lub zakończeniu edukacji, czyli nie dłużej niż do 25 roku życia, zostanie zmniejszone do kwoty 800 zł - tak, jak dla osoby dorosłej. Do tej pory świadczenie to wynosiło 1300 zł dla opiekuna niepełnosprawnego dziecka i 520 zł dla opiekuna osoby dorosłej. Świadczenie to jednak otrzymują osoby, których miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 1000 zł. Oznacza to, że opieka nad niepełnosprawnym jest dla rodzica trudniejsza, kiedy dziecko staje się dorosłe.

Stanowisko wiceminister Elżbiety Seredyn w powyższej sprawie

Pani wiceminister Elżbieta Seredyn w poniedziałek 9.02.2015 na spotkaniu ze zgromadzonymi przedstawicielami opiekunów osób niepełnosprawnych przedstawiła propozycje ustalone przede wszystkim przez zarząd ministerstwa.

Według tego projektu dofinansowania pielęgnacyjne będą przysługiwały wszystkim osobom, które zrezygnują z pracy zawodowej na rzecz opieki nad niepełnosprawnym, aczkolwiek w dalszym ciągu ich dochód na jednego członka rodziny nie będzie mógł przekroczyć 1000 zł.

Podsumowanie według Marzeny Kaczmarek

Marzena Kaczmarek, reprezentująca środowisko opiekunów, zaznaczyła, że resort po raz kolejny dzieli to środowisko i wprowadza w pewien sposób kolejny gatunek dyskryminacji. Zaznaczyła również, że finansowanie pielęgnacyjne otrzymują opiekunowie, a nie osoby niepełnosprawne.

Obecnie ta płatność będzie przysługiwała obydwojgu rodzicom, jeżeli zrezygnują z pracy zawodowej na rzecz opieki. Otrzymają ją także renciści i emeryci opiekujący się niepełnosprawnym.

Termin wejścia w życie zmian

Nowelizacje powyższej sprawy mają obowiązywać od początku lipca 2015.

Top Videos of the Day

Trybunał Konstytucyjny uznał bowiem, że obowiązujące do tej pory uzależnienie świadczenia od wieku podopiecznego jest nie zgodne z konstytucją. Ustawodawca powinien podjąć decyzje zmierzające do jednakowego traktowania wszystkich opiekunów.