Obecnie inicjatywa nie została jeszcze uwzględniona w budżecie i nie oszacowano realnych kosztów projektu. #Ratusz jednak zapewnia, że od 2017 roku komunikacja dla uczniów będzie darmowa.

Inicjatywa radnej

Interpelację w sprawie darmowych przejazdów złożyła radna Paulina Piechna-Więckiewicz z ugrupowania Inicjatywa Polska. Radna chce, by stolica oferowała darmowe przejazdy - tak samo jak Kraków, który wprowadził takie rozwiązanie we wrześniu 2016 r.

Według radnej z Inicjatywy Polska, wpływy Zakładu Transportu Miejskiego po wprowadzeniu projektu ze sprzedaży biletów będą mniejsze o ok. 8 mln złotych.

Niższe przychody prawdopodobnie będzie można zrekompensować przez oszczędności budżetowe samego ZTM.

Zakładane zmiany mają nie tylko odciążyć domowe budżety warszawiaków, ale również zachęcić młode pokolenie do korzystania z transportu publicznego.

Ratusz szacuje koszty

Obecnie ratusz przeprowadza ankiety w szkołach podstawowych. Uczniowie odpowiadają, w jaki sposób docierają codziennie do szkół. Ankiety mają zostać zebrane do połowy stycznia.

Dzięki uzyskanym odpowiedziom, władze miasta będą mogły oszacować realne koszty darmowych przejazdów. Wstępne szacunki wskazują, że wdrożenie darmowych przejazdów będzie kosztować Warszawę około 10-12 milionów złotych rocznie. Koszt analogicznego projektu w Krakowie wynosi 20 milionów złotych.

Inicjatywa Polska zamierza w przyszłości rozszerzyć grupę mieszkańców, uprawnionych do darmowego przejazdu o uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów.

Obecnie #Warszawa wydaje rocznie na komunikację miejską 2,7 miliarda złotych.

Top Videos of the Day

Trzeba jednak pamiętać, że w stolicy poza uczniami, którzy niedługo będą mogli korzystać z darmowych przejazdów, są także inne grupy osób, którym przysługują ulgi lub zwolnienia z opłat. Można się obawiać, że wraz ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, będą wysuwane kolejne propozycje zwiększenia kręgu osób uprawnionych do tańszych lub bezpłatnych przejazdów.

Praktyka pokazuje, że wstępne wyliczenia kosztów bywają błędne. Jeżeli koszty przedsięwzięcia okażą się większe od planowanych, ratusz będzie wprowadzał kolejne cięcia budżetu komunikacji miejskiej, a być może zdecyduje się na zwiększanie podatków lub obciążanie mieszkańców nowymi.

źródło: TVN Warszawa

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.