"IPN będzie miał wsparcie prezydenta elekta i może liczyć na jego życzliwość" - powiedział #Andrzej Duda na uroczystości z okazji 15-lecia istnienia Instytutu Pamięci Narodowej, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.

Niezagojone rany z przeszłości

Czym zajmuje się Instytut Pamięci Narodowej? Według słów obecnego prezydenta Bronisława Komorowskiego odtwarzaniem, utrwalaniem i popularyzacją obrazu najnowszej historii Polski. Prezydent uważa, że działania te są realizacją najwyższego ideału narodu. Według niego konsekwencja w dążeniu do prawdy jest najlepszym lekarstwem na wciąż niezagojone rany z przeszłości.

List urzędującego prezydenta kończy się konkluzją, że poszukiwanie prawdy, które realizuje się w IPN, to niezbędny fundament, na którym trzeba budować przyszłość Europy.

Andrzej Duda na uroczystości

W uroczystości brał udział również prezydent elekt Andrzej Duda. Powiedział on, że IPN może liczyć na jego wsparcie i życzliwość. Duda mówił o instytucie i jego działalności. Wyraził nadzieję, że IPN będzie nadal reprezentował najwyższe standardy i pracować w nim będą młodzi, odważni naukowcy. Tylko tacy nie będą bali się badać najnowszej historii Polski, nie będą lękać się dotykania najbardziej bolesnych i najtrudniejszych spraw.

Nowy prezydent podkreślił, że przed IPN widzi wyzwanie obrony dobrego imienia kraju na forum międzynarodowym. Prezydent elekt zapowiedział też współpracę z Instytutem przy stworzeniu Mauzoleum Żołnierzy Wyklętych.

Top Videos of the Day

Definicja działania IPN

Prezes IPN podziękował swoim pracownikom. Łukasz Kamiński z okazji jubileuszu powiedział, że powołując do życia IPN i Komisję ds. Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, władze naszego kraju chciały zachować pamięć o ogromie krzywd i ofiar poniesionych przez naród w czasie II wojny światowej oraz po jej zakończeniu. IPN ma badać patriotyczne tradycje zmagań Polaków z okupantem, nazizmem i komunizmem. Instytut ma obowiązek ścigania zbrodni przeciwko pokojowi i ludzkości, zbrodni wojennych, a także zadośćuczynienie przez nasze państwo tym, którzy padli ofiarami łamania praw człowieka. Te działania definiuje 15 lat działalności IPN. Prezes instytutu dodał, że działanie te są czasem niedoskonałe, jednak pracownicy starają się ciągle na nowo odczytywać słowa przesłania stojącego u podstaw IPN.

Źródło: PAP #Bronisław Komorowski #sejm