Dzisiaj w wołmińskim sądzie rozpoczęła się sprawa przeciwko księdzu Wojciechowi G. Jest oskarżony o molestowanie nieletnich na Dominikanie i w Polsce. W akcie oskarżenia znalazło się 10 zarzutów. Kara grożąca za zarzucane czyny wynosi do 15 lat więzienia. Oskarżony ksiądz przyznał się do winy i złożył wniosek o poddanie się dobrowolnie karze. Poprosił o karę 7 lat łącznie. Prokurator prowadzący sprawę zawnioskował o odroczenie rozprawy do 25 marca.

Ksiądz nie przyznaję się do winy

Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadziła śledztwo dotyczące, w którym byli podejrzani dwaj polscy duchowni od października ub.r.

Śledztwo toczyło się w dwóch wątkach. Jednym było wykorzystywanie seksualne nieletnich (pedofilia), drugim utrwalanie treści pornograficznych z dziećmi. Postawą wszczęcia śledztwa była informacją, jaka uzyskała prokuratura od polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego w Bogocie. Placówka dyplomatyczna potwierdziła, że prokuratura na Dominikanie prowadzi postępowanie w sprawie dwóch polskich obywateli. Na podstawie zebranych dowodów przez prokuratury wystawiono nakaz aresztowania. Po aresztowaniu ksiądz Wojciech G. nie przyznał się do winy. Przez całe śledztwo sugerował, że oskarżenie sfabrykowano, miała to być zemsta za prowadzony przez niego program antynarkotykowy na Dominikanie.

Współpraca polsko- dominikańska

Ksiądz, który jest michalitą został w 2013 r. zawieszony przez władze swojego zakonu.

Top Videos of the Day

Zakon też udzielił pomocy pokrzywdzony. Pokrzywdzonych z Dominikany na procesie będą reprezentować polscy adwokaci. Z warszawskiego śledztwa wyodrębniono sprawę obcowania płciowego z małoletnimi przez Józefa Wesołowskiego. Sprawę zawieszono do czasu otrzymania pomocy prawnej z Watykanu.

W 2013 roku Episkopat Polski przyjął do zatwierdzenia trzy aneksy do zatwierdzonych w 2012 roku wytycznych dotyczących procedur reagowania na przypadki pedofilii wśród duchownych. Zgodnie z aneksami zgłoszenie sprawy do prokuratury pozostaje do decyzji ofiary. Według danych w latach 2010-2013 skazano, co najmniej 19 księży za czyny seksualne z małoletnimi. #społeczeństwo #sądownictwo