Naukowcy odkryli bakterie, znajdujące się na granicy, jaką mogą mieć najmniejsze żywe organizmy na Ziemi. Objętość ich komórek wynosi tylko 0.009 mikronów. Mniej się po prostu nie da.

Aby uzmysłowić sobie, jak to niewiele, wystarczy podać obrazowy przykład: na czubku ludzkiego włosa zmieściłoby się aż 150 tysięcy takich mikrobów. Bakterie te tworzą kolonie w wodach podpowierzchniowych, a naukowcy podejrzewają, że te nieznane dotąd elementy mogą mieć spory wpływ na takie rzeczy jak klimat czy lokalny ekosystem. Odkryto je dzięki filtrowaniu wody podpowierzchniowej, a konkretnie-przepuszczono wody przez filtry do sterylizacji wody, a po tej czynności okazało się, że sterylna woda pełna jest nieznanych mikroorganizmów o ciekawej budowie wewnętrznej.

Posiadają włoskowate wyrostki, niewielką liczbę rybosomów oraz genom, w którym odnaleźć można około milion par zasad. Wskazuje on na brak metabolizmu, więc mikroby te muszą pasożytować na innych mikroorganizmach w celu przetrwania.

Najmniejsze z istniejących

Poprzednie najmniejsze bakterie - Archeany- miały rozmiary 0,009 mikrometrów. Naukowcy początkowo sądzili, że to właśnie z nimi mają do czynienia, jednak badania DNA pokazały, że są to inne formy życia. Badania przeprowadzono w laboratoriach Berkley, gdzie zamrożoną do -272 C próbkę wody poddano dwu- i trójwymiarowej elektroskopii. Wykazała ona, że komórki dzielą się, więc niewielkie rozmiary z pewnością nie powstały przez brak pożywienia. Teraz pozostaje tylko odkryć, jaką rolę pełną one w ekosystemie. Są, co do tego różne podejrzenia, jednak w praktyce nic o nich jeszcze nie wiadomo.

Top Videos of the Day

Warto jednak zauważyć, że wiedzę o ich istnieniu zawdzięczamy rozwojowi technologii. Jeszcze dwie dekady temu nie istniał sprzęt nadający się do przeprowadzania tego typu operacji. Równocześnie udało się ustalić nową granicę w nauce. Jest nią najmniejsza możliwa wielkość, jaką może posiadać żywy organizm. Pozwoli to na wyszukiwania drobnoustrojów o podobnych gabarytach, które jak dotąd mogą być, aczkolwiek nie muszą ukryte przed ludzkim okiem. #Plotki