WIDEO ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ

Na stronach Blasting News Polska ukazały się niedawno doniesienia m. in. o tym, jak politpoprawność uniemożliwia przywrócenie bezpieczeństwa w Szwecji. Także o tym, że jej nakazy wywołują coraz silniejszy sprzeciw w Czechach. Obecnie prokurator generalny Republiki Słowackiej zarzuca przywódcy opozycyjnej partii Ruch Ludowy Nasza #Słowacja propagowanie faszyzmu i nazizmu. Na Słowacji grozi za to kara więzienia do lat trzech.

Poprawność polityczna jest niczym orwellowska policja myśli

W coraz bardziej groźny sposób potwierdzają się obawy z powieści Rok 1984. Pora wreszcie pojąć, że Orwell ostrzegał w niej przed czymś, co stało się jasne już w jego czasach.

I to nie w Związku Radzieckim, ale na Zachodzie. Przed czymś, co zaczęło wpływać na wielką politykę.

Starszy brat komunizmu

Marksizm-leninizm nie narodził się w Rosji. Marks i Engels byli Niemcami, którzy pracowali i zmarli w Wielkiej Brytanii. Lenin napisał większość swojej publicystyki w oparciu o dane, które znalazł jako emigrant w bibliotece uniwersyteckiej w Zurychu. Z tym, że żaden z wymienionych nie tworzył zupełnie nowej doktryny politycznej.

Twórcy radykalnej socjaldemokracji, której Lenin, Trocki i Stalin nadali wyjątkowo brutalne oblicze, czerpali z doświadczeń i haseł innego ruchu. Był to ruch wojujących liberałów, którzy rozprawiali się z przeciwnikami ich ideologii w podobny sposób, jak hitlerowcy z powstaniem warszawskim. Od Tulonu przez Atlantę po Belgrad i Donieck. Atlanta 1864 - pouczające słowa kata tego miasta:

Donbass 2014:

Dopiero na tym tle można pojąć odkrycia ministerstwa prawdy

Wojewoda bańsko-bystrzycki Marian Kotleba stoi na czele najmocniej poszkodowanego przez tzw.

Top Videos of the Day

transformację regionu Słowacji. Ogromna większość tamtejszych zakładów przemysłowych została zamknięta. Ludności brakuje środków utrzymania oraz możliwości wypracowania sobie renty lub emerytury. Neoliberalizm jest tam znienawidzony. Wyborcy zagłosowali na przywódcę konserwatywnych nacjonalistów.

Ten zaś stara się znaleźć jakieś pieniądze na pomoc najuboższym rodzinom oraz niepełnosprawnym bez prawa do renty, zdanym na niskie i nieregularnie wypłacane zasiłki. 14 marca Kotleba osobiście rozdał wiele czeków, z których jeden opiewał na sumę 1488 euro. Prokurator generalny oskarżył go obecnie o propagowanie faszyzmu.

14 to 14 marca 1939 – data powstania sprzymierzonego z Trzecią Rzeszą państwa słowackiego. Zaś ósmą literą w alfabecie łacińskim jest H. Tak więc ta liczba podobno oznacza: Tiso miał rację – Heil Hitler! Względnie: „Musimy dbać o naszych własnych ludzi i zapewnić przyszłość białych dzieci”.

Jaki straszny popis nienawiści rasowej! W porównaniu z tym ostrzeliwanie tygodniami ludności cywilnej wielkich miast, szkół i szpitali to przecież bagatela...

'Faszystowska liczba' i zero prawdziwych dowodów

Dla wojujących liberałów oraz dla komunistów, zdecydowany przeciwnik ich ideologii nie był i nie jest partnerem w rządzeniu państwem, ani nawet nieprzyjacielem, zasługującym na jakieś względy. Jest częścią ciemnych sił, z którymi trzeba się rozprawić. Obrzucić błotem, pozbawić stanowisk, wyrzucić z pracy, wyniszczyć w obozach i więzieniach, zabić bombami i pociskami, zagazować, zagłodzić i rozstrzelać.

Kotleba jest jednym z najbardziej zdecydowanych i skutecznych przeciwników islamizacji Europy. Nie interesuje go dalsze trwanie ustawki suwerenności.

Wojujący liberalizm wierzy we własne, nieuchronne prawo do panowania nad światem w imię postępów postępu. Dokładnie tak jak komunizm. W drodze do tych celów gotów jest nadal rozpętywać wojny, iść po trupach. To największe i najgroźniejsze niebezpieczeństwo naszych czasów.

Czy kryje się za tym coś jeszcze gorszego?

źródło: spravy.pravda.sk

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.

#Wielka polityka #wojna