4

Rosyjskie siły zbrojne zaliczają się bez wątpienia do największych i najsilniejszych na świecie. Od kilku lat również do najnowocześniejszych, o czym świadczy obecny i planowany skład wybitnie uderzeniowych rosyjskich armii pancernych. Również bezustanne wprowadzanie do nich technicznych nowinek. W tym takich, w dziedzinie których Rosja znalazła się w światowej czołówce postępu technicznego.

Nowe rosyjskie sztandary były niezbędnie potrzebne

Przez dłuższy czas siły zbrojne nowej Rosji stanowiły mieszankę tradycji radzieckich i carskich. Najbardziej wyrazistym tego przykładem był i jest czerwony sztandar jednej z dywizji Armii Czerwonej z czasów drugiej wojny światowej, niesiony co roku 9 maja na wielkiej defiladzie w Moskwie tuż za flagą państwową.

Tzn. za flagą białych armii! Z jednej strony nie należy uznawać za coś złego pamięci o tych milionach żołnierzy Armii Radzieckiej, co polegli ratując m. in. nasz naród nad Wisłą od wytępienia przez hitlerowskich zbrodniarzy. Z drugiej nowa Rosja tak jakby nie miała własnego oblicza, a tylko dwie stare twarze. Twarze złączone na siłę, co wytykał Putinowi ś. p. Aleksander Sołżenicyn.

Dekret Putina z roku 2006 zaczął to radykalnie zmieniać

Wraz z przestawianiem Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej z podziału na dywizje na system brygad powstała sposobność do wymiany sztandarów. Putin, rzecz jasna dopiero po odbyciu narad z ludźmi będącymi fachowcami w tej dziedzinie, podjął zdumiewającą decyzję polityczną. Decyzję tak nawiasem dotąd prawie zupełnie zapoznaną. Nowe sztandary zostały zaprojektowane z uwzględnieniem barw i rozplanowania sztandarów pułków piechoty i artylerii Drugiej Rzeczypospolitej! Patrz: galeria zdjęć i jej opis.

Podwójna symbolika – dzielni Polacy i legiony starożytnego Rzymu

Sztandary naszej krótkiej, pełnej nędzy i rozczarowań, ale z drugiej strony wielkiej duchem, który nie pogodził się z klęską, drugiej niepodległości… Część z nich została przeniesiona do Rumunii i dalej, na fronty niezmordowanej walki z hitleryzmem.

Top Videos of the Day

Uszyto też wiele nowych, na tym samym planie, Nie dostał ich żaden wróg! To jest program i obietnica nowej Rosji – będziemy, jeśli zostanie narzucona nam wojna, walczyć z ideologiami śmierci tak jak Polacy.

To zarazem program Trzeciego Rzymu, który po widocznym już upadku Rzymu drugiego (mocarstwa zachodnie) ma podtrzymać światło słońca cywilizacji wysokich. W mistyce prawosławnej Rosjanie dziedziczą ideę Rzymu (Roma aeterna) po upadku Carogrodu (Konstantynopola). Znak niezwyciężonego słońca w postaci złotego albo srebrnego wieńca laurowego, występujący w środkowym polu sztandaru, analogiczny do sztandarów polskich (patrz: galeria zdjęć i jej opis), a powtórzony w narożnych medalionach. Pomarańczowe ramiona to powtórzenie symbolu z labarum cesarza Konstantyna Wielkiego: imiona Jezus Chrystus w zapisie alfabetem greckim.

Czy to jest rzeczywiście początek nowego Rzymu?

Coraz więcej na to wskazuje. W obliczu rysującego się wskutek wędrówki ludów islamu do Europy coraz silniejszego zagrożenia terrorem zachodnia część naszego kontynentu jest już być może skazana.

Los Zachodu może być znacznie gorszy niż Rzymu. Germanie V wieku byli ludźmi w miarę cywilizowanymi. Zachowali w dużej mierze grecko-rzymską cywilizację techniczną. Frankowie zbudowali na tej podstawie państwo, które przez tysiąc lat miało przewagę nad resztą Europy.

Czołówkę zradykalizowanego islamu naszych czasów stanowią natomiast salafici, głoszący powrót do VII wieku. Czy Rosjanie okażą się nowymi Germanami, których ludzie będą woleli od nowych Hunów czy Trzecim Rzymem? Powstaje pytanie jak wielką politykę pragnie prowadzić Putin i kim jest naprawdę? Raczej nie jest wrogiem Polski! Pożyjemy zobaczymy. Zdaje się, że Hindusi coś w tej mierze sugerują swoim przyrodnim braciom w Europie. Cesarz Aśoka?