Czy można w czasie jednej minuty wytłumaczyć na czym polega istota religii muzułmańskiej i skąd się bierze dżihad? Doktor David Wood, specjalista w zakresie doktryny i praktyki islamu udowadnia, że jest to możliwe.

Materiał powinni obejrzeć zwłaszcza ci, którzy wierzą mainstreamowym mediom twierdzącym, że Islam to „religia pokoju”.

Islam, czyli poddaństwo

"Słowo islam oznacza podporządkowanie, poddaństwo; muzułmanin to ten, który się podporządkowuje. Podporządkowanie oznacza tutaj poddanie się woli Allaha, czyli w języku arabskim - Boga. Jednak islam nie mówi tylko, że człowiek ma się podporządkować Allahowi, mówi również w jaki sposób ma to uczynić.

Muzułmanin podporządkowuje się Allahowi poprzez ślepe posłuszeństwo przykazaniom, znajdującym się w Koranie oraz naukom i przykładom zachowania proroka islamu, Mahometa. Te ostatnie zostały opisane w tzw. hadisach" - tłumaczy dr Wood.

Pięć filarów islamu i sześć artykułów wiary

"Podstawowe wymogi, odnoszące się do tego, w jaki sposób należy się podporządkować Allahowi, można sprowadzić do dwóch list. Pierwsza to lista podstawowych praktyk, zwanych "pięcioma filarami" islamu, a druga to lista podstawowych wierzeń, zwanych "sześcioma artykułami".

Pięć filarów to recytowanie wyznania wiary (kredo), codziennie modlitwy, post, jałmużna, pielgrzymka do Mekki. Sześć artykułów to wiara w Allaha, anioły, natchnione księgi, proroków, dzień sądu i predestynację" - wyjaśnia specjalista.

Islam równa się dżihad

"W jaki sposób różni się to od innych religii? Otóż Koran nakazuje swoim wyznawcom walczyć z ludźmi, którzy nie wierzą w 6 artykułów islamskiej religii.

Top Videos of the Day

Mahomet powiedział, że nakazano mu walczyć z niewiernymi dopóty, dopóki ci nie wyrecytują kredo, nie zaczną odmawiać codziennych modlitw i dawać jałmużny.

Tak więc ludzie, którzy odmawiają podporządkowania - będą zwalczani, aż się podporządkują. Stąd dżihad" - konkluduje David Wood.

Poniżej oryginalne nagranie w języku angielskim.

Obowiązek walki z niewiernymi, dokąd nie przyjmą oni religii Mahometa, podważa zasadność nazywania islamu „religią pokoju” i wyjaśnia skąd bierze się dżihad. Dżihad nie jest wcale wypaczeniem wiary muzułmańskiej, ale przeciwnie – wynika z zastosowania się do jej nakazów.

źródło: youtube.com

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.