Kiedy wielki angielski teoretyk i praktyk polityki John Stuart Mill dodał do liberalizmu żądanie zapewnienia przez państwo równych szans na starcie, oklaskiwano go za to. Umiarkowana interwencja państwa w życie społeczne i gospodarcze, której się domagał i którą zaczęto wprowadzać pod koniec XIX wieku, przyniosła więcej pożytku niż szkód. Wpłynęła też korzystnie na kształtowanie się nowoczesnego państwa narodowego.

Stopniowo jednak program demokratycznego liberalizmu posuwał się coraz dalej, aż wjechał na tory skrajnej lewicy. Znalazł swoje uwieńczenie jako multi kulti (multikulturalizm). Teraz jest to już ruch jednoznacznie wywrotowy.

Próba szybkiego zapewnienia równych szans wszystkim ludziom na całym świecie poprzez umożliwienie ich nieograniczonego napływu do najbogatszych krajów musi doprowadzić do katastrofy.

Państwo ma jednak służyć tzw. narodowi państwowemu, który je założył i podtrzymuje je płacąc podatki, a nie jego wrogom. Taka jest podstawowa umowa społeczna między rządzącymi a rządzonymi, toteż Trump przyjął postawę Juliusza Cezara, zwracając amerykańskie państwo narodowi amerykańskiemu. Rządzi też jak Cezar, wydając rozkazy wykonawcze czyli dekrety prezydenckie, aby złamać opór lewackich elit. Wokół jednego z nich, wstrzymującego imigrację z 7 krajów, trwa ostry spór prawny oraz zadziwiająca debata publiczna.

„Do zobaczenia w sądzie. Bezpieczeństwo naszego kraju jest stawką w tej grze.”

Cezar zasłynął dzięki swoim zwycięstwom na polach bitew, ale też krótkim, wyrazistym zdaniom.

Top Videos of the Day

Ameryka ma teraz nowego Cezara. Krótkie, a zarazem naznaczone godną starożytnych Rzymian stanowczością twitty Trumpa świadczą o tym samym. Natomiast jego przeciwnicy: sędziowie wysokich trybunałów w Seattle i San Fransisco, oparli się na skrajnie lewicowej wykładni amerykańskiej konstytucji.

„Wysoki sądzie, sprawa wniesiona przed ten trybunał jednoznacznie dotyczy dyskryminacji z powodu wyznawanej religii. Nie musimy przy tym wcale udowadniać, że ten rozkaz szkodzi tylko muzułmanom albo wszystkim muzułmanom. Wystarczy wykazać, że napisano go, choćby tylko częściowo, z zamiarem zaszkodzenia muzułmanom.” (prokurator generalny stanu Waszyngton Noah Purcell, 5 Questions After Hearing The Oral Arguments Over Trump's Travel Ban, npr.org)

Jeszcze dalej posunął się profesor Stephen Yale-Loehr, który zeznając przed Okręgowym Sądem Federalnym we „Frisco” jako rzeczoznawca, „udowodnił” że żaden człowiek nie jest nielegalny i ma od urodzenia prawa obywatelskie w USA. Na tej zasadzie każdy powinien mieć prawo wejść o dowolnej porze dnia i nocy do domu tego profesora, skoro wszyscy są równi…

Dr Gorka czyli stosunek do islamu a prawicowi i lewicowi Żydzi

Sebastian Gorka – wielki zwolennik i doradca Trumpa, jest innego zdania.

Odrzuca tzw. polityczną poprawność czyli skrajnie lewicowy liberalizm. Nazywa po imieniu skrajny, polityczny islam pożywką terroryzmu. Wskazuje na palącą potrzebę pokonania go na płaszczyźnie moralno-politycznej. Jednocześnie na niedopuszczalność głoszenia walki z islamem jako takim. Raczej na potrzebę pozyskania zaufania i zdecydowanego wsparcia umiarkowanych muzułmanów, którzy giną z rąk tzw. bojowników świętej wojny. Rozumowanie tego syna węgierskich imigrantów idzie po linii: Ameryka to naród wybrany (do tego, by pokonał najgorsze zło tego świata).

Mógłbym sporządzić długą listę prawników i innych wpływowych osobistości żydowskich walczących z Trumpem w imię ideologii skrajnej lewicy. Z drugiej strony równie pokaźną takich, które go wspierają. Wokół tej sprawy ujawniła się ostra linia podziału między żydowskim obozem lewicowym, a prawicowo-wielkomocarstwowym, która mocno wpłynie na wielką politykę światową. Ten drugi obóz chce walczyć z Iranem, a zostawić w spokoju praktykujących o wiele bardziej skrajny islam Saudyjczyków. W interesie Izraela? Czy też to tylko zasłona dymna? Oto kluczowe pytania na bieżący rok.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione