Nowa koncepcja zakłada ściślejszą współpracę z administracją Donalda Trumpa. Ma się ona opierać na wspólnej polityce wobec Bliskiego Wschodu.

Strategicznym kierunkiem dla Moskwy są państwa azjatyckie. #Rosja postawiła sobie za cel rozwijanie stosunków polityczno-gospodarczych z kluczowymi państwami Wschodu. Z kolei stosunki z Unią Europejską zostały sprowadzone jedynie do relacji gospodarczych. Państwa obszaru postsowieckiego Rosja uważa za kluczowych partnerów, zwłaszcza Armenię, Kazachstan, Kirgistan i Białoruś, z którą tworzy państwo związkowe. Nowa doktryna polityki zagranicznej praktycznie nie omawia relacji Rosji z Ukrainą.

Jałta 2.0 czy eskalacja konfliktu?

Brak Ukrainy w nowej koncepcji polityki zagranicznej nie oznacza, że Rosja zaprzestanie ingerencji nad Dnieprem.

Analitycy prognozują dwa możliwe modele działania wobec Ukrainy.

Bloomberg zakłada stworzenie nowego podziału wpływów pomiędzy #USA, Europą i Rosją. Prognozowana Jałta 2.0 może spowodować wymuszenie na Ukrainie pełnej realizacji postanowień mińskich, ograniczenie finansowego wsparcia dla Kijowa, zniesienie wszystkich lub części sankcji wobec Rosji oraz uznanie aneksji Krymu.

Z kolei Stratfor pesymistycznie prognozuje przyszłość Ukrainy. Zapowiada jej dalszą destabilizację polityczno-społeczną oraz zwiększoną aktywność separatystów w Donbasie. Działania przeciwko Ukrainie mają być prowadzone dwutorowo: na arenie międzynarodowej i wewnątrz samej Ukrainy. Na poziomie międzynarodowym Rosja będzie kontynuowała wojnę informacyjną za pomocą mediów (RT, Sputnik), Internetu, agentów wpływu i agentów kapturowych.

Top Videos of the Day

Głównym jej celem będzie budowanie negatywnego wizerunku Ukrainy, tworzenie przekazu o braku politycznej woli państw Unii na integrację z Ukrainą oraz dyskredytowanie diaspory ukraińskiej.

Prawdopodobnie Rosja podejmie działania, które pogrążą wzajemne relacje gospodarcze pomiędzy Ukrainą a Unią lub Wspólnotą Niepodległych Państw. Rosja zapewne będzie prowadzić szereg działań pogłębiających kryzys ukraiński. Najbardziej możliwe będzie eskalowanie konfliktu w obwodzie donieckim i ługańskim, z użyciem sił separatystycznych. Prawdopodobnym scenariuszem może być destabilizacja innych obwodów, takich jak obwód zakarpacki, lwowski czy odeski. Moskwa będzie wykorzystywać istniejące w społeczeństwie podziały na tle religijnym, narodowym i ideologicznym. Może jednocześnie wywołać na Ukrainie wojnę energetyczną i wojnę walutową, by zdestabilizować kurs hrywny lub przeprowadzić atak cybernetyczny i sparaliżować infrastrukturę militarną.

Walka z terroryzmem i współpraca z USA

W obecnej doktrynie polityki zagranicznej ważną rolę odgrywa uczestnictwo Rosji w międzynarodowej walce z terroryzmem.

Dokument akcentuje konieczność współpracy militarnej z USA we wspólnej walce z ISIS. Jasno więc widać, że Rosja zamierza być aktywnym graczem nie tylko w konflikcie syryjskim, ale również w całym rejonie Bliskiego Wschodu.

Realizując plan, Rosja dąży do osiągnięcia statusu jednego z najważniejszych graczy międzynarodowych. Chce pełnić rolę „dyżurnego żandarma” na Bliskim Wschodzie i w Azji. Prawdopodobnie w krótkim czasie nastąpi zwiększanie potencjału militarnego oraz wzmożona ingerencja w pozostałe konflikty na Bliskim Wschodzie.

Nowa koncepcja zakłada również, że obecna sytuacja na świecie wymaga stałej współpracy pomiędzy Rosją a USA w kwestii rozwiązywania konfliktów na świecie oraz kontrolowania zbrojeń i potencjału nuklearnego. Nowa polityka Rosji dąży do zwiększenia znaczenia i kompetencji ONZ. Głównym argumentem jest fakt, że współczesne zagrożenia i wyzwania przerastają możliwości istniejących sojuszów wojskowych, takich jak NATO. Sojusz Północnoatlantycki mimo rosyjskich deklaracji o współpracy nadal jest postrzegany jako potencjalny przeciwnik.

źródło: Bloomberg

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.

#Ukraina