"Otwórzcie granice" - skandowali pochodzący z Afganistanu, Pakistanu i Syrii uczestnicy protestu w greckim porcie Pireus. Manifestujący domagali się otwarcia granic w celu umożliwienia im kontynuacji podróży do docelowych państw europejskich (na terenie których imigranci niejednokrotnie dopuszczali się przestępstw, np. gwałtu na 19-letniej mieszkance Francji). Demonstrację o podobnej wymowie przygotowali również przebywający na egejskiej wyspie Lesbos imigranci z Pakistanu. Przed byłymi koszarami wojskowymi zgromadziło się około 400 osób. 

Grecy odsyłają imigrantów

Zgodnie z badaniami przedstawicielstwa Wysokiego Komisarza ONZ ds.

Uchodźców (UNHCR), od początku ubiegłego roku na terytorium Grecji przez Morze Śródziemne przedostało się około miliona imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. W czwartek do portu Pireus zgłosiły się następne 544 osoby.

Na mocy porozumienia między Grecją a Turcją, ustanowionego w celu zahamowania bliskowschodniej emigracji, od początku 2016 roku Grecy deportowali na tereny tureckie 608 imigrantów z Algierii, Maroka czy Pakistanu. Zauważalnym skutkiem umowy zawartej przez władze obu państw jest malejąca liczba migrantów podróżujących z Turcji na wyspy greckie. W poprzednim tygodniu wynosiła ona około 1260 osób, zaś w minioną środę zanotowano tylko 239 osób. 

Szczyt UE-Turcja 

Termin manifestacji nie jest przypadkowy. Zbiega się on z rozpoczynającym się w Brukseli dwudniowym szczytem Unii Europejskiej ws. kryzysu imigracyjnego.

Top Videos of the Day

Podczas negocjacji ma dojść do zawarcia porozumienia między UE a Turcją, która przez długi okres trzymała UE w imigranckim szachu. Zgodnie z nim Ankara będzie podejmować na swoim terytorium wszystkich imigrantów, którzy w sposób nielegalny sforsują grecką granicę. W zamian za jednego uchodźcę z Grecji, przyjętego przez władze Turcji, #Unia Europejska zobowiązuje się do podjęcia jednego tureckiego imigranta. Umowa przewiduje utworzenie budżetu pomocowego o wysokości 6 mld dla Syryjczyków przebywających w tureckich obozach.

W porozumieniu zawarty ma być także zapis, mówiący o liberalizacji procedury wizowej dla obywateli Turcji, chcących udać się do Strefy Schengen. Przyspieszone mają zostać również pertraktacje, dotyczące wstąpienia Turcji do Unii Europejskiej.

źródło: interia.pl

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.

#imigracja