Muzułmanka mieszkająca w Idaho złożyła pozew przeciwko firmie Kotex, produkującej tampony higieniczne dla kobiet. Żąda 1,4 mln dolarów odszkodowania, ponieważ producent nie umieścił na opakowaniu ostrzeżenia o niebezpieczeństwie defloracji. Dlatego jej córka już do końca życia będzie odczuwała tragiczne skutki używania tamponów.

Firma zawiniła

Adwokat rodziny, Ben Ali Mufta uważa, że firma produkująca tampony nie wywiązała się ze swojego obowiązku informowania o możliwych skutkach ubocznych stosowania tamponów. Nigdzie na opakowaniu nie ma bowiem ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem przerwania błony dziewiczej. Gdyby było - córka jego klientki nigdy nie użyłaby tamponu.

Niestety z powodu niedbalstwa firmy, jedenastoletnia dziewczyna znalazła się w tragicznej sytuacji osobistej. Naruszenie jej dziewictwa spowodowało bowiem, że jest ona uważana za nieczystą i nikt nie zechce wziąć jej za żonę. Matka dziewczyny rozpacza “I co mam teraz z nią zrobić?”.

Imam oskarża i ostrzega

Zapytany o zdanie Imam Yasaf Budut powiedział, że używanie tamponów jest złe i nie powinno w ogóle mieć miejsca. Tampon oznacza wprowadzenie do wnętrza kobiety ciała obcego, a jemu przypomina to masturbację, która jest przecież zakazana! Ręce wyznawcy islamu nie powinny czynić niczego, co mogłoby się przyczynić do zniszczenia bądź uszkodzenia własnego ciała.

Top Videos of the Day

Dlatego imam wyraża nadzieję, że sprawa pozbawionej przez tampon dziewictwa jedenastolatki będzie poważnym ostrzeżeniem dla innych, młodych kobiet - aby unikały “niebezpiecznych i niemoralnych” praktyk.

Dziewictwo a islam

Pewna muzułmanka, mieszkająca na stałe w Europie, mówi “W mojej kulturze nie być dziewicą to znaczy być śmieciem. Dziewictwo jest dla mnie ważniejsze od życia”. Lekarze zachodnich klinik podają, że wiele muzułmanek prosi o wystawienie zaświadczenia o dziewictwie. Niektóre z nich, korzystające z europejskiej swobody seksualnej, przed uzyskaniem zaświadczenia decydują się na zabieg odtworzenia błony dziewiczej. Zdaniem ginekologów, po wygojeniu fałszerstwo jest nie do wykrycia, a podczas nocy poślubnej następuje nawet niewielkie krwawienie, dające mężowi pewność, że jego nowopoślubiona żona doczekała ślubu w czystości.

W 2006 r. we Francji głośna była historia anulowania muzułmańskiego małżeństwa. Pan młody, zorientowawszy się w nieczystości żony, opuścił małżeńskie łoże. Kobietę wygnano z powrotem do rodziców. Mężczyzna uzyskał w sądzie unieważnienie małżeństwa, ponieważ wykazał, iż został oszukany. Narzeczoną przedstawiono mu bowiem jako czystą i niewinną.

Źródła: observatorial.com

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.

#Islam #małżeństwo #kryzys uchodźczy