Przemawiając na inauguracji szczytu premier Viktor Orban podziękował Polsce i zaapelował do władz Chin o wsparcie Europy w walce z terroryzmem.

Viktor Orban: Polska jest najsilniejszym państwem Europy Środkowo-Wschodniej

W swoim wystąpieniu szef węgierskiego rządu zaakcentował kluczową rolę, jaką Chiny odgrywają w ochronie światowego pokoju. Jednocześnie Viktor Orban zaapelował do władz Państwa Środka o wsparcie wysiłków, które Europa podejmuje na rzecz zapobiegania aktom terroru. Premier Węgier mówił także o potencjale tkwiącym w formacie „16 + 1”, który skupia szesnaście państw Europy Środkowo-Wschodniej (Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowenia, Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Albania i Macedonia) oraz Chiny.

W tym kontekście Orban podkreślił zwłaszcza rolę, jaką w tej inicjatywie odgrywa Polska, którą szef węgierskiego rządu nazwał najsilniejszym państwem Europy Środkowo-Wschodniej. "Dziękuję Polsce za jej wysiłki" – dodał premier Węgier.

Andrzej Duda: we współpracy między krajami regionu a Chinami tkwi wielki potencjał

Z kolei prezydent Andrzej Duda podkreślił fakt, że - mimo różnorodności - kraje Europy centralnej i wschodniej potrafią działać wspólnie. Polski prezydent za szczególnie istotne uznał to, że państwa regionu koordynują swoje plany, by lepiej wykorzystać reprezentowany przez nie potencjał. Zdaniem prezydenta Dudy „wspólne myślenie i działanie” państw środkowoeuropejskich stanowi największy atut tego regionu.

Andrzej Duda zwrócił również uwagę na dużą liczbę inicjatyw, realizowanych w ramach platformy „16+1”.

Top Videos of the Day

Wedle polskiego prezydenta, odzwierciedla ona wielki potencjał, jaki tkwi we współpracy między krajami Europy Środkowo-Wschodniej a Chinami. Prezydent Duda z aprobatą odniósł się do chińskiego projektu "Jednego Pasa i Jednego Szlaku" (sieć linii transportowych łączących Chińską Republikę Ludową z Unią Europejską). W opinii polskiego prezydenta projekt, którego wartość premier Chin Li Keqiang ocenił na 5 mld dolarów, przyniesie wiele korzyści państwom regionu.

źródło: Onet.pl

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie www.blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.