W czasach, gdy uczelnię wyższą można założyć stosunkowo łatwo, akredytacje stają się zasadniczym kryterium, decydującym o randze, prestiżu i opinii na temat szkół wyższych. Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu zdobył akredytację AACSB International, przydzielaną w USA szkołom biznesowym.

Oprócz uniwersytetu w Toruniu, akredytację otrzymały także University of Chile, Uniwersytet w Sarajewie i Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu. Certyfikat AACSB posiada 740 instytucji akademickich w 50 krajach na świecie. AACSB jest globalnym organem akredytacyjnym, oceniającym szkoły biznesowe, które prowadzą studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie.

Wszystkie najlepsze amerykańskie uczelnie ekonomiczne mają tę akredytację. W Europie szkoły biznesu certyfikuje Foundation for Management Development, przyznając akredytację EQUIS. Dla uczelni oferujących studia podyplomowe MBA i Executive MBA przeznaczona jest akredytacja AMBA.

Trzy korony dla najlepszych

Od kilkunastu lat na rynku kształcenia menedżerskiego najwyżej cenione są uczelnie, które posiadają akredytacje międzynarodowe: AACSB, EQUIS i AMBA. To oznacza, że uczelnia jest sprawdzana trzykrotnie przez różne organy, oceniające najważniejsze parametry, wpływające na jakość kształcenia i prowadzonych badań. To tak zwane uczelnie z grupy „trzech koron”. Na świecie działa ponad 10 tys. szkół biznesu, ale tylko 56 uzyskało status uczelni z „trzema koronami”.

Wśród szkół biznesu, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych z Europy Środkowo-Wschodniej wysoko ceniona jest akredytacja CEEMAN.

Top Videos of the Day

Jej ranga stale rośnie dzięki działaniom osób zaangażowanych w podnoszenie poziomu kształcenia w uczelniach Europy Wschodniej. Akredytacja ta jest umownie nazywana „czwartą koroną”.

Profesorowie też są oceniani

Polskim organem akredytacyjnym jest Polska Komisja Akredytacyjna (PKA). Ocenia ona profesorów, ich dorobek naukowy, program kształcenia, jakość publikacji. PKA jest jedyną polską instytucją akredytacyjną zarejestrowaną przez European Quality Assurance Register for Higher Education.

Natomiast Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, który jest organem doradczym ministra nauki i szkolnictwa wyższego ocenia jednostki naukowe, stosując standardy obowiązujące na świecie. Ma to ogromny wpływ na pozyskanie finansowania i jakość prac badawczych.

  #studenci