Agnes Bojoxhiu, urodziła się w katolickiej rodzinie albańskiej w Macedonii. Od najwcześniejszych lat czuła powołanie do służby misyjnej w Indiach. W wieku 18 lat wstąpiła do zgromadzenia Sióstr Loretanek. Tam przyjęła imię Teresa. Po złożeniu ślubów rozpoczęła swój nowicjat u podnóża Himalajów. Założone przez nią Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłosierdzia liczy dziś około kilku tysięcy sióstr, 500 domów opieki w 500 krajach świata. Jej dobroć przyciągała ludzi, a ona nigdy nie odmawiała im miłości. Walczyła o godność życia i umierania dla najuboższych. Zakonnica została uhonorowana wieloma nagrodami, w 1979 roku otrzymała pokojową nagrodę Nobla.

Pieniądze z wyróżnień oddawała biednym i potrzebującym. Zmarła 5 września 1997 roku w Kalkucie.

  

Bracia trędowaci

Trąd jest jedną z najstraszliwszych chorób, która skazuje na rychłą śmierć, a także na haniebną egzystencję przypieczętowaną odrzuceniem i wykluczeniem społecznym. Trąd jest chorobą, która spycha na margines, izoluje od społeczeństwa i rodziny. Na świecie żyje około 4 miliony trędowatych, największy odsetek w Indiach i Kalkucie. Poświęcenie się opiece nad chorymi z najwyższą miłością ewangeliczną jest dowodem umiłowania, uznawanym za heroizm. Matka Teresa ukazuje obraz trędowatych, jako osób zeszpeconych, lecz  dostrzega w nich ludzi zdolnych do wielkiej miłości. Idea pojmowana przez misjonarkę wypływała z mocy wiary.

 

Misjonarki Miłości

Matka Teresa przemierzała świat z największym ubóstwem i ewangeliczną prostotą.

Top Videos of the Day

Jest założycielką Zgromadzenia Misjonarek Miłości w 1950 roku. Obecnie skupia ona w swoich szeregach trzy tysiące Misjonarek Miłości. Żyją w 350 ośrodkach w 80 krajach świata, dziewczęta różnej narodowości, rasy i wieku porwane jej przykładem, każdego dnia podążają jej śladami. Siostry Matki Teresy stanowią obecnie ruch duchowy, poszerzając swoje kręgi w zaskakującym tempie. Armia Matki Teresy jest olbrzymia, 3500 sióstr działających w 445 ośrodkach pośród 95 narodów odpowiedzialnych za losy setki tysięcy biedaków, porzuconych dzieci, umierających, bezdomnych, ułomnych, samotne matki i chorych na AIDS. Zgromadzenie zdołało powołać do życia organizację o zasięgu ogólnoświatowym, niosąc dar od Boga, dobro, radość i nadzieję tysiącom zrozpaczonym.

 

Źródło: „Matka ubogich”-Renezo Allgeri #Jan Paweł II #Afryka