Media donoszą, że Węgrzy zamierzają wprowadzić stan wyjątkowy w związku z masowym napływem imigrantów. Każdego dnia 5 tysięcy uchodźców przekracza granicę z węgierskim państwem. W Turcji doszło do walki pomiędzy armią i kurdyjskimi rebeliantami w miejscowości Cizre przy granicy z Syrią. Zginęło co najmniej 30 osób. W Irlandii Północnej premier Robinson ogłosił dymisję swojego rządu, oskarżając liderów Sinn Fein o próby restytuowania IRA. Czy mamy do czynienia z systematyczną akcją destabilizacji Europy?

Czy węgierska armia zacznie strzelać do uchodźców?

W przypadku ewentualnych zamieszek pomiędzy węgierską armią a uchodźcami, nie jest wykluczone, iż dojdzie do prowokacji.

W takiej sytuacji zawsze zachodzi wysokie prawdopodobieństwo rozlewu krwi. Zabicie któregoś z islamskich uchodźców na Węgrzech może wywołać falę wystąpień diaspory muzułmańskiej w największych, europejskich miastach.

Zrealizowanie się takiego scenariusza ośmieli rasistowskie i faszystowskie organizacje, finansowane przez rosyjskie agendy działające w Europie, do kontrataku. Europejskie stolice znajdą się w stanie wojny partyzanckiej z islamistami.

Wojna na granicy turecko-syryjskiej

W sytuacji niepokojów w europejskich miastach, rząd Erdokana może zdecydować się na aneksję kurdyjskich terenów w Syrii. Nie da się przewidzieć skutków takiego ewentualnego posunięcia militarnego Turków. Z pewnością wzmocni  to falę uchodźstwa kurdyjskiego. Być może również w kierunku Iranu.

Nie tylko Turcja jest państwem na Bliskim Wschodzie, które ma ambicje imperialne.

Top Videos of the Day

Reakcja szyickiego Iranu na ewentualne ruchy militarne Turków jest niewiadomą. Paraliż imigracyjny w Europie nie pozwoli na zdecydowane reakcje polityków w Brukseli, których celem byłoby uspokojenie sytuacji.

Czy IRA wznowi działalność?

W czasach zimnej wojny Irlandzką Armię Republikańską łączyły silne więzi zarówno z arabskimi organizacjami terrorystycznymi działającymi na Bliskim Wschodzie, jak i z radzieckim wywiadem. Czy doniesienia o wznowieniu działalności przez IRA mogą być zinterpretowane jako oznaka silnej obecności rosyjskiej agendy w Ulsterze?

Destabilizacja w Irlandii Północnej wraz z kryzysem imigracyjnym w Unii wzmacnia antyunijne nastroje w Wielkiej Brytanii. Referendum w sprawie wyjścia lub pozostawania wyspiarzy w Unii Europejskiej jest planowane na 2017 rok. Obecność tematu IRA w brytyjskiej przestrzeni publicznej będzie wpływała na wzrost antyeuropejskich nastrojów wśród obywateli Zjednoczonego Królestwa. Prawdopodobieństwo Brexitu znacząco wzrośnie.

Prezydent Polski wspiera swoimi działaniami dezintegrację Unii

Andrzej Duda wspiera działania wymierzone w dezintegrację Unii Europejskiej. Podczas forum ekonomicznego w Krynicy  odrzucił plan rozwiązania kryzysu imigracyjnego, zaproponowany przez Junckera.

Usztywnienie się państw Grupy Wyszechradzkiej w kwestii imigracyjnej może spowodować wprowadzenie kontroli granicznych pomiędzy Polską, Węgrami i Czechami a resztą Europy. Da to początek dyskusji nad rozwiązaniem układu z Schengen o ruchu bezwizowym w Europie.

Unia bez prawa jej obywateli do swobodnego podróżowania stanie się wyłącznie strukturą fasadową.Pojawienie się etnocentrycznej mentalności wśród mieszkańców bogatych państw europejskich wywoła apele w ich przestrzeniach publicznych o powrót mieszkańców biednej Europy do swoich domów. W ciągu pięciu lat może dojść w Polsce do masowych powrotów naszych obywateli, wypędzanych z Wielkiej Brytanii, Niemiec i innych europejskich krajów.

Źródła: Brytyjski premier niepokoi sie perspektywą zerwania porozumienia pokojowego w Irlandii Płn., Dziennik.pl, 10.09.2015, Starcia wojska i Kurdów, protesty w całej Turcji, Gazeta.pl, 10.09.2015; Węgry wprowadzą stan wyjątkowy?, WPwiadomości, 10.09.2015.