Prześladowanie chrześcijan, innych mniejszości etnicznych i religijnych w Iraku i Syrii będzie tematem zapowiedzianej przez francuskie ministerstwo spraw zagranicznych wielkiej, międzynarodowej konferencji, która ma się odbyć w Paryżu. Przedstawiciele 60 krajów m.in. USA, Rosji, Iraku, Arabii Saudyjskiej i Turcji będzie debatować nad rozwiązaniem trudnej sytuacji w tym regionie.

Obecnie w Iraku i Syrii rządzą szyici, zmuszając sunnitów do ucieczki do Państwa Islamskiego opanowanego przez dżihadystów. Jeszcze w 2003 r. w Iraku mieszkało 1,5 mln chrześcijan, z czego w Mosulu ok. 400 tys. W czasie tzw. I wojny w Zatoce Perskiej ich liczba zmalała o prawie połowę.

Kolejna faza konfliktu na początku czerwca 2014 r. spotęgowała terror, rozpętała fizyczną eksterminację chrześcijan i innych mniejszości religijnych. Na terenach opanowanych przez Islamskie Państwa Iraku i Lewantu (IPIL) wyznawcom Chrystusa grozi utrata życia, obciąża się ich wysokimi podatkami, zamyka w znakowanych domach. W ten sposób doprowadzono do wypędzenia chrześcijan z Mosulu. Obecnie w Iraku mieszka zaledwie 450 tys. chrześcijan, ponad 70 proc. irackich chrześcijan zmuszono do opuszczenia kraju. Wartość utraconego przez nich majątku szacuje się na 10 mln dol. Uciekinierzy znaleźli schronienie w Kurdystanie, gdzie obecnie przebywa ok. 1,5 mln chrześcijan i jazydów.

W marcu 2015 r. Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR) przedstawiło raport w sprawie sytuacji praw człowieka w Iraku, nadużyć popełnionych przez tzw.

Top Videos of the Day

ISIL i grupy powiązane. Według raportu wyznawcy wszystkich religii zmuszani są do przechodzenia na islam. OHCHR twierdzi, że ma dowody na to popełnienie zbrodni ludobójstwa wobec jazydów, zbrodni przeciwko ludzkości wobec chrześcijan, jazydów, ale także szyitów.

16 marca 2015 r. Rada ds. Zagranicznych UE przyjęła strategię określającą przeciwdziałania zagrożeniu ze strony IPIL. W latach 2015-2016 Komisja Europejska przeznaczy 1 mld euro na działania dyplomatyczne, wsparcie reform politycznych, wsparcie rozwoju gospodarczego i pojednania.

Jednak projekt rezolucji w obronie chrześcijan prześladowanych w Kenii został prze Parlament Europejski odrzucony. Jest to tym bardziej zaskakujące, że rezolucja wyrażała jednoznaczny sprzeciw wobec stosowanych w Kenii tortur, prześladowań fizycznych, psychicznych  i materialnych. Występowała w obronie praw kobiet i dzieci, przeciwstawiała się okaleczaniu, przesłuchaniom, stosowaniu dronów do wymuszeń i praktykom korupcyjnym.  

W Polsce Fundacja Estera, zajmująca się walką o przestrzeganie Praw Człowieka podejmuje działania na rzecz pomocy uchodźcom z powodów religijnych.

Prezes Fundacji Miriam Shaded, z pochodzenia Syryjka, negocjuje warunki przyjęcia prześladowanych chrześcijańskich i syryjskich uchodźców do Polski. Fundacja zadeklarowała przyjęcie 1,5 tys. chrześcijańskich uchodźców z terenów Syrii, którym grozi rzeź i ludobójstwo. Apeluje do władz świeckich i kościelnych o włączenie się w ratowanie syryjskich chrześcijan.

źródło: opendoors.pl #religia