Do najbardziej magicznych wydarzeń na niebie należy niezwykłe zjawisko deszczu meteorów Perseidów  podczas nocy spadających gwiazd, które ma miejsce od 17 lipca do 24 sierpnia, a jego apogeum przypada na 12 sierpnia.

W nocy 12 sierpnia Księżyc osiąga duży rozmiar i moc iluminacji dzięki temu, że znajduje się wówczas najbliżej naszej planety. Obserwacja nieba, po którym podążają gwiazdy jest więc wielkim widowiskiem, zwłaszcza że tej nocy jest ich największa ilość, choć pierwsze spadające gwiazdy są widoczne już w połowie lipca.

Noc Spadających Gwiazd

Wartym obserwacji miejscem jest północny wschód nieba w gwiazdozbiorze Perseusza, ponieważ to z tego miejsca wylatują Perseidy. Miejsce wylotu gwiazd podążających na obszar całego nieba nazwane jest radiantem.

Częstotliwość ich pojawiania się jest duża, ponieważ podczas obserwacji możemy zauważyć jedną gwiazdę na minutę, a w poprzednich latach było ich od 80-ciu do 100 w czasie jednej godziny. Apogeum tego zjawiska ma miejsce wieczorem 12 sierpnia. Lot płonących ciał niebieskich trwa całą noc, dlatego jest ona nazwana Nocą Spadających Gwiazd.

Rokrocznie podczas lata nasza planeta przelatuje przez samo centrum podążającego w przestrzeni roju drobin materii kosmicznych, które nazywamy meteoroidami, dzięki czemu ludzie znajdujący się na Ziemi są w stanie je zauważyć. Te różnej wielkości materie kosmiczne wpadają w atmosferę z niewiarygodnie dużą szybkością 59 km/s, która jest przyczyną ogromnej temperatury powodującej ich płonięcie podczas lotu, które jest widoczne jako jasny ślad na niebie. Jasne smugi na niebie zauważamy zwykle, gdy znajdują się one  na wysokości między 75 km, a 100 km nad Ziemią, a spalają się całkowicie i znikają na wysokości między 50 km, a 95 km nad nami.

Top Videos of the Day

Ślad płonących meteorów ma kilka centymetrów średnicy i osiąga długość kilkudziesięciu kilometrów. Powstał on ze zjonizowanego powietrza, które zaczyna świecić bardzo intensywnym światłem przez kilka sekund, po czym gaśnie. Perseidy tworzące rój meteorów widocznych z Ziemi są pozostałością odkrytej w 1862 roku Komety Swift-Tuttle,  która pojawia się w okolicy Ziemi co 130 lata.

Według pradawnych wierzeń życzenie pomyślane podczas spadania gwiazdy ma magiczną moc spełnienia się. Wielu wierzy w tę moc i dziś. Zachęcamy zatem do obserwacji sierpniowego nieba, bo może się to opłacić.