Na całym świecie występuje coraz więcej ulewnych opadów deszczu. Według badań Poczdamskiego Instytut Badań nad Wpływem Zmian Klimatycznych (PIK), zjawisko to narasta od 1980 roku. Największy wzrost odnotowano w Azji Południowo-Wschodniej.

Ekstremalne upały niosą ze sobą ulewne deszcze

Raport mówi przede wszystkim o zależności, między zwiększającą się emisją gazów cieplarnianych, produkowanych przez człowieka, a większą częstotliwością zjawisk, takich jak ekstremalne upały i opady atmosferyczne. Jak wyjaśnia Instytut, im cieplejsze jest powietrze atmosferyczne, tym więcej wilgoci pochłania, a to w konsekwencji prowadzi do ulewnych deszczy.

Odgrywający główną rolę w badaniach Jascha Lehmann, będący jednocześnie autorem raportu, powiedział w Oslo, że jest zauważalna globalna tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o upały i ulewy.

Gwałtowny przyrost opadów

#badania dowodzą, że w porównaniu z rokiem 1981, rok 2010 był znacznie gorszy, a ulewnych opadów deszczu, bijących lokalne rekordy, było o 12 procent więcej! Taka sytuacja nie miałaby miejsca, gdyby klimat się nie zmieniał. Tezę tą potwierdzają analizy pomiarów i statystyk opadów z tysięcy stacji meteorologicznych na świecie. Analizie poddano badania i obserwacje prowadzone od 1900 roku. Jak wynika z raportu, największy wzrost opadów odnotowano w Azji Pólnocno-Wschodniej, bo aż o ok. 56 procent. W Europie sytuacja jest nieco lepsza, ale i tak ilość opadów zwiększyła się o 31 procent.

Top Videos of the Day

Najwięcej rekordów padło w 2010 roku i dotyczą one różnych regionów świata. Jednym z przykładów jest powódź w Pakistanie - największa i najbardziej tragiczna w skutkach, w całej historii tego kraju. W wyniku kataklizmu śmierć poniosło tam 2 tys. osób, a jego skutki odczuło ponad 18 mln ludzi.

Środki zapobiegawcze

Co zmienią w naszej świadomości i działaniach te badania? Powinny one skutkować zwiększeniem światowych inwestycji w zakresie zapobiegania powodziom. Wśród nich można wymienić wzmacnianie brzegów rzek oraz budowa kanalizacji deszczowych w miastach. Warto też podjąć starania, prowadzące do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych na naszym globie.

Źródło PAP #pogoda