Z raportu Departamentu Policji na zlecenie Departamentu Obrony USA wynika, iż w ciągu roku od legalizacji marihuany w Denver przestępczość wzrosła o 10%.

Przedwczesna radość zwolenników legalizacji marihuany

Jeszcze rok temu sympatycy legalizacji marihuany chętnie dzielili się statystykami dotyczącymi rzekomego spadku przestępczości w Denver. Gdy w Polsce jakaś instytucja publiczna dzieli się swoimi statystykami, najczęściej oznacza to, iż dane te są pełne i już żadnych dodatkowych aktualizacji nie należy się spodziewać. Natomiast informacje o przestępstwach zbieranych na zasadach standaryzacji NIBRS a także UCR są aktualizowane co miesiąc i w związku z tym z każdym kolejnym raportem otrzymujemy szerszy obraz sytuacji w danym miejscu.

Zwolennicy legalizacji marihuany po prostu zbyt wcześnie wytoczyli działa, wskazując na spadek przestępczości w Denver. Informacje te na wielu poczytnych portalach miały służyć za jeden z głównych argumentów, dla których uprawomocnienie posiadania uncji marihuany winno być przeprowadzone na terenie wszystkich stanów. Aktualizacja danych za lata 2013-2014 potwierdziła dynamiczny wzrost przestępczości w Denver.

 Porównanie liczby przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu (dane: Denver Crime Map and Statistics):

 Rodzaj przestępstwa

2013

2014

 Morderstwa  40 31

 Pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia

2496

2487

 Gwałty 727

780

 Wykorzystywanie seksualne

19

15

 Porwania 208

195

 Pobicia zwykłe

4214

5299

 Zastraszenia 1018

1180

 Suma 8722

9987

 Porównanie liczby przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu od stycznia do maja (dane: Denver Crime Map and Statistics):

 Rodzaj przestępstwa

I-V.2014 I-V.2015

 Złamanie prawa dot. narkotyków

1647

1962

 Nielegalny hazard

0

 0
 Dziecięca pornografia

0

6

 Prostytucja 18

65

 Złamanie prawa dot. broni palnej

321

421

 Suma 1986

2454

Chociaż nowe statystyki przedstawiają zdecydowanie korzystniejsze liczby, odnotowujemy wciąż znaczny wzrost przestępczości na przestrzeni roku.

Top Videos of the Day

Uczciwie należy podkreślić, iż nie ma żadnego dowodu, na podstawie którego należałoby łączyć te dane z legalizacją marihuany. Aktualnie nie dysponujemy żadnymi badaniami, które by bezpośrednio łączyły wzrost przestępczości ze zmianą prawa w Colorado. Z drugiej strony sympatykom marihuany te dane wytrącają z rąk bardzo ważny oręż. Do tej pory argument spadku przestępczości po legalizacji narkotyku był niezwykle mocny. Czas pokazał jednak, że był to argument mocno chybiony. #legalizacja marihuany #narkotyki