Władimir Putin ujawnił plany polityki zagranicznej Rosji: niezbędne jest obecnie dokonanie szybkiej analizy wyzwań, jakie stoją przed tym krajem. Celem takiej analizy ma być skorygowanie strategii bezpieczeństwa narodowego. Prezydent Rosji wygłosił  w piątek (03.07.2015) przemówienie do członków Rady Bezpieczeństwa Rosji.

Putin o tym, jak Rosja ma reagować

Chodzi o to, żeby #Rosja umiała zareagować we właściwy sposób na decyzje, które zachód podejmuje przeciwko niej. Takie treści, między innymi, zwierało przemówienie Putina. Mówił on jeszcze o tym, że potrzebna jest nieustanna analiza wszystkich potencjalnych zagrożeń, tak w sferze polityki, jak i gospodarki.

Putin dodał, że konieczne jest zbieranie informacji i na ich podstawie korygowanie strategii bezpieczeństwa narodowego.

Prezydent Rosji uważa takie działania swego kraju za konieczne, bo widzi determinację niektórych krajów zachodu, aby utrzymać sankcje. Putin zauważa, że na przykład Stany Zjednoczone chcą zaostrzyć te sankcje z powodu roli, jaką Rosja odgrywa w kryzysie na Ukrainie.

Prezydent Rosji widzi wrogość i ubolewa nad tym

Rosyjski przywódca dodaje, że na podstawie ostatnich obserwacji należy wysnuć wniosek, że nie można oczekiwać w najbliższej przyszłości żadnych zmian we wrogiej wobec Rosji postawie innych krajów. Putin widzi wrogie nastawienie rosyjskich oponentów geopolitycznych i ubolewa nad taką sytuacją.

Sytuacja wygląda  tak, że #Unia Europejska jest zdeterminowana przedłużyć sankcje przeciwko Rosji, a odwieczny główny przeciwnik na politycznej mapie świata, Stany Zjednoczone, nieustannie debatuje nad jeszcze ostrzejszym ukaraniem Moskwy za postawę wobec Ukrainy.

Top Videos of the Day

Rosja otwarta na współpracę i działania

Putin wyraża swoje niezadowolenie, że nikt na świecie nawet nie próbuje analizować przyczyn kryzysu ukraińskiego. Oskarża  jednocześnie kraje, które chcą karać Rosję kolejnymi sankcjami, o to, że to one w rzeczywistości ponoszą winę za wszystko, co dzieje się na terytorium Ukrainy.

Jednakowoż rosyjski przywódca zapewnia, że jego kraj otwarty jest na współpracę oraz działanie kolektywne w kwestiach kluczowych dla obecnej sytuacji na świecie. Nie wykluczył też korekty w polityce zagranicznej Rosji wobec krajów z obszaru Wspólnoty Niepodległych Państw.

Źródło PAP

#USA