W 1954 r. w hotelu Bilderberg w szwajcarskim Oosterbeek spotkała się grupa wpływowych osób i odtąd ich tajne stowarzyszenie nosi nazwę grupy Bilderberg. Historia tego stowarzyszenia ma swój początek w latach czterdziestych XX w., kiedy wybrani członkowie elit europejskich spotykali się jeszcze nieformalnie. Ojcem założycielem grupy miał być polski socjalista i emigrant, Hieronim Retinger. Od 1959 r. w spotkaniach grupy Bilderberg bierze udział Zbigniew Brzeziński, współtwórca sławnej Komisji Trójstronnej, której także przypisuje się chęć zawładnięcia światem. Według różnych teorii, grupa Bilderberg ma swoje korzenie w starożytnych tajnych stowarzyszeniach oraz w średniowiecznym związku Czarnych Gwelfów.

Mówi się, że Klub Bilderberg jako kontynuator tradycji zakonu iluminatów jest nieformalnym rządem światowym posiadającym wpływ na ogólnoświatowe przemiany, w tym - zmiany w systemach społeczno-ekonomicznych poszczególnych krajów, których celem jest wprowadzenie tak zwanego Nowego Porządku Świata.

Spotkania jeden raz w roku i wielki wpływ na światową politykę

Wpływowe postaci świata polityki i gospodarki światowej spotykają się raz w roku w celu omówienia najważniejszych wydarzeń i wskazania kierunków dalszego rozwoju sytuacji. Co ciekawe, na konferencjach są obecni dziennikarze, jednak są oni związani ścisłą tajemnicą, dlatego tylko wybrani przedstawiciele mediów mają możliwość obserwowania spotkania. Stali członkowie grupy zapraszają na doroczne spotkania różne osobistości, wybierane według indywidualnego klucza.

Top Videos of the Day

Uważa się, że są to zawsze osoby, których pozycja i wpływy mogą zostać wykorzystane dla realizacji celów stowarzyszenia. Wprawdzie program grupy Bilderberg jest tak samo tajny jak treść jej spotkań, ale powszechnie zwykło się uważać, że jako nieformalny rząd światowy, grupa dąży do pełnego zjednoczenia Europy a następnie całego świata pod jednym, silnym kierownictwem. Idea Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych ma być odzwierciedleniem tych dążeń. George McGee, były ambasador #USA w Niemczech oraz członek stowarzyszenia nieopatrznie zdradził, że Traktat Rzymski został zainicjowany na spotkaniach grupy Bilderberg. Z kolei Jack Sheinken z Amalgamated Bank wyznał, że plan wprowadzenia wspólnej europejskiej waluty był szczegółowo omawiany na spotkaniach grupy Bilderberg kilka lat przed tym, zanim stała się ona celem politycznym Unii Europejskiej. Członkowie tej nieformalnej grupy, na co dzień odgrywają niebagatelną rolę w światowej polityce i gospodarce oraz mają bezpośredni wpływ na kształtowanie polityki poszczególnych krajów i jako tacy rzeczywiście mogą dążyć do tworzenia ponadnarodowych struktur światowych.

Dążenia te wydaje się potwierdzać obserwowane na kilku kontynentach tworzenie bloków państw i coraz głośniejsze promowanie tak zwanej polityki zrównoważonego rozwoju, która w coraz mniejszym stopniu uwzględnia narodowe interesy i właściwości poszczególnych krajów. Członkowie grupy Bilderberg oraz zaproszeni goście z racji swojej pozycji mają też możliwość kreowania działań w celu ewentualnego obalenia niewygodnych, niepokornych i opornych rządów. Ich bardzo silną kartą przetargową w rozmowach z przedstawicielami poszczególnych państw jest praktycznie nieograniczony kapitał oraz wpływ na niektóre decyzje personalne.

Spotkanie w Telfs-Buchen

Grupa Bilderberg spotyka się co roku w jednym ze światowych kurortów. W dniach 11-14 czerwca br. spotkanie odbędzie się w Interalpen-Hotel Tyrol w austriackiej miejscowości Telfs-Buchen. Na liście uczestników znalazło się około 140 osób z 22 państw, w tym żona Radosława Sikorskiego, Anne Appelbaum, wielu wpływowych polityków oraz prezesi wielkich firm o światowej renomie jak Volvo, Ryanair, Siemens, Santander czy Shell i Axel Springer. Zaproszono też ekspertów świata nauki i finansów. Na tegoroczną konferencję oficjalnie zaplanowano do omówienia kilkanaście tematów. Dyskusja obejmie między innymi sztuczną inteligencję, bezpieczeństwo cybernetyczne, broń chemiczną, NATO, strategię europejską, sytuację Grecji, Iranu, Rosji, Wielkiej Brytanii, USA i Bliskiego Wschodu, globalizację i terroryzm, aktualne kwestie gospodarcze oraz wybory w USA. Na oficjalnej stronie grupy Bilderberg czytamy, że spotkania mają charakter dyskusji na tematy dotyczące głównych zagadnień światowych, a ich uczestnicy mogą swobodnie korzystać z uzyskanych informacji. Nie konstruuje się tu rozwiązań dyskutowanych problemów oraz nie sporządza się protokołów lub sprawozdań z dorocznych konferencji.

źródła: onet.pl, bankier.pl, bilderbergsmeeting.org #Unia Europejska