#Papież Franciszek opublikował ostatnio swą encyklikę poświęconą zagrożeniom dla środowiska przyrodniczego, jakie powoduje jego rabunkowa eksploatacja i konsumizm. Tytuł "Laudato si" nawiązuje do słów św. Franciszka z Asyżu: "Laudato si', mi' Signore" - "Pochwalony bądź, Panie mój. Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę naszą, matkę ziemię, która nas żywi i chowa, wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami" - jak mówi "Pieśń słoneczna albo pochwała stworzeń" przypisywana św. Franciszkowi.

Teologiczna w formie, ekologiczna w treści

Encyklika zaskakuje popularnonaukowym, a częściowo naukowym charakterem, spełniającym kryteria publikacji opartej na wynikach poprawnych metodologicznie badań.

Porusza tak ważkie i istotne zagadnienia, jak:

Zanieczyszczenie i globalne ocieplenie

Zanieczyszczenia, odpady i kultura odrzucenia

Klimat jako dobro wspólne

Kwestia wody

Zatracenie różnorodności biologicznej

Pogorszenie jakości życia i upadek społeczny

Globalna niesprawiedliwość

Technologia: kreatywność i władza

Globalizacja paradygmatu technokratycznego

Kryzys i konsekwencje współczesnego antropocentryzmu

Relatywizm praktyczny

Konieczność obrony pracy

Innowacje biologiczne wynikające z badań naukowych

Ekologia integralna

Ekologia środowiskowa, gospodarcza i społeczna

Ekologia kulturowa

Ludzka ekologia życia codziennego

Zasada dobra wspólnego

Sprawiedliwość między pokoleniami

Propozycje edukacyjnych działań oraz formy dialogu

Dialog na temat środowiska w polityce międzynarodowej

Dialog zmierzający ku nowej polityce w wymiarze ogólnonarodowym i lokalnym

Dialog i transparencja w procesach decyzyjnych

Dialog polityki i ekonomii na rzecz pełni człowieczeństwa

Religie w dialogu z nauką

Edukacja i duchowość ekologiczna

Postawić na inny styl życia

Wychowywanie do przymierza między ludzkością a środowiskiem

Nawrócenie ekologiczne

Radość i pokój

Miłość obywatelska i polityczna

Znaki sakramentalne i świąteczny odpoczynek

W duchu franciszkańskim

Jak widać, papież Franciszek zarówno stawia trafną diagnozę globalnych zagrożeń ekologicznych, jak i proponuje receptę w postaci edukacji proekologicznej, dyskusji, dialogu oraz uświadamiania, że zagrożenia dotyczą całej ludzkości.

Top Videos of the Day

Podkreśla przy tym społeczne skutki degradacji środowiska i komercyjne, gospodarcze motywy jego dewastacji z chęci zysku.

Papieski autorytet dodaje przy tym duchowości i sakralizacji problemom ekologii w światowym wymiarze, a także odwagi i ducha walki ludziom, organizacjom i środowiskom wyznającym podobne wartości i światopogląd. Można mieć nadzieję, że ten głos z Watykanu odbije się szerokim echem na świecie i przyczyni się do poprawy sytuacji. #religia #katolicyzm