Nie mam pracy? Wyjeżdżam za granicę! Ten scenariusz zdaje się być najbardziej popularny wśród młodych Polaków. Rosnące bezrobocie nie zachęca rodaków do pozostanie nad Wisłą. Przeciwnie, szybko pakują się i wyjeżdżają do Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Irlandii. Liczba osób z Polski gotowych nawet z dnia na dzień zmienić kraj zamieszkania, rośnie z zastraszającym tempie.

Mogę wyjechać w każdej chwili

Gdy w 2004 roku Polska weszła do Unii Europejskiej, nikt zapewne nie spodziewał się exodusu Polaków z kraju. W ciągu kilka lat ogromna rzesza naszych rodaków zdecydowała się na emigrację. I mimo że od tego wydarzenia minęła już ponad dekada, wyjazd dla wielu z nas wydaje się jedynym wyjściem, gdy w kraju brakuje perspektyw.

Ten proces, mimo pozytywnych zmian jakie zaszły w Polsce po wejściu do UE, nie zmienia się. Jak informuje portal Money.pl, nadal tysiące Polaków, szczególnie młodych i chętnych do pracy, na poważnie rozważa emigrację. W ciągu zaledwie roku od poprzedniego badania, aż o 1,4 procent wzrósł odsetek osób zdecydowanych na wychodźstwo. Takich osób jest już 6.5 procent.

Bardziej alarmujące jest jednak to, że aż co piąty Polak wyjedzie, jeśli zajdzie taka potrzeba. To aż 20 procent osób w wieku produkcyjnym! Jak zapewniają, gdy wyjadą, nie wrócą już do kraju. Podobną postawę prezentują ci Polacy, którzy już mieszkają w innych krajach.

Aż 75 procent z badanych, którzy wyrazili chęć wyjazdu, to młodzi poniżej 35. roku życia. Prawie połowa z ankietowanych, bo aż 40 procent, to osoby które nie skończyły jeszcze 24 lat.

Top Videos of the Day

Jeśli rzeczywiście zdecydują się wyjechać, Polska straci młodych, ambitnych i gotowych do ciężkiej pracy Polaków, którzy zapewne nie będą już myśleli o powrocie.

Wbrew oczekiwaniom, to nie bezrobotni stanowią największą grupę osób chętnych do opuszczenia Polski. Aż 41 procent z nich to osoby zatrudnione, ale zdegustowane zarobkami i warunkami pracy. Jednak to nie koniec niespodzianek. Częściej o wyjeździe za granicę myślą ankietowani zatrudnieni w oparciu o stałą umowę o pracę, a nie jedynie osoby pracujące na umowach o dzieło czy zlecenie.

O wyjeździe myślą nie tylko osoby już pracujące, ale nawet studenci i uczniowie. Aż jedna trzecia takich ankietowanych przyznała, że opuści kraj po zdobyciu wykształcenia.

Stracone pokolenie... dla Polski

Niskie wynagrodzenie, lepszy standard życia za granicą, możliwość podróżowania - powody wyjazdów są różne. Gdy ktoś spędzi określony czas w innym kraju, a po kilku latach wróci do kraju, państwo korzysta z doświadczenia i umiejętności takiego obywatela.

Gorzej, jeśli emigranci nie chcą wrócić do ojczyzny, co, jak się wydaje, dotyczy zdecydowanej większości Polonusów. Średnio nasi rodacy w Wielkiej Brytanii mieszkają już 9 lat, w Irlandii - 7, a w Niemczech aż 11. Niestety, niewielu z nich wróci, ponieważ nie widzą dla siebie perspektyw nad Wisłą. Na emigracji założyli rodziny, kupili domy. Tam zarabiają i tam wydają. Polska na tym traci, a zyskują inne kraje. Jak pokazuje badanie, nie widać światełka w tunelu i zapewne jeszcze nie raz będziemy mówili o straconym (dla Polski) pokoleniu.