Hipnozę uznaje się ją za szczególny stan psychiczny, który powstaje pod wpływem odpowiednich oddziaływań psychologicznych. Jest skutkiem procesu, który nie jest związany z przyjmowaniem żadnych substancji chemicznych lub jakąkolwiek ingerencją fizyczną. #hipnoza uważana jest za autonomiczny stan świadomości (tak jak jawa czy sen), który wystąpić może niespodziewanie i u każdego, jeśli pojawią się właściwe warunki.

Jak przebiega proces hipnozy?

Istnieją trzy stadia hipnotyczne: lekkie, średnie oraz głębokie.

Osoba znajdująca się w stadium lekkim odczuwa odrętwienie kończyn, uczucie ciężkości osadzone głównie w rękach i nogach, nie może podnieść powiek wskutek sugestii, ogarnia ją obezwładnienie mięśniowe, odprężenie połączone z chęcią poruszania się.

Będący w tym stadium nie zawsze zdają sobie sprawę, że znajdują się pod wpływem hipnozy. Czują się zwyczajnie zrelaksowani.

Świadomość bycia zahipnotyzowanym mogą mieć natomiast osoby znajdujące się w drugim - średnim stadium hipnozy. Osoby takie są częściowo lub w pełni znieczulone na ból. Jeśli pojawi się odpowiednia sugestia - mają częściowy zanik pamięci zaraz po przebudzeniu. Prócz tego odrętwienie występuje w całym ciele, a uczucie odprężenia jest jeszcze silniejsze. Ludzie będący w tym stadium czują również duże zmęczenie.

Najwięcej dyskusji wzbudza stadium trzecie - najbardziej zaawansowane. U osób, które weszły w trzecie stadium hipnozy, zaobserwowano zniekształcenie poczucia czasu, całkowity zanik pamięci i pełne znieczulenie na ból. Zahipnotyzowani byli w stanie powrócić pamięcią do wcześniejszych lat swojego życia, sterować funkcjami ciała, otwierać oczy nie wybudzając się z hipnotycznego stanu.

Top Videos of the Day

Występowały u nich negatywne lub pozytywne halucynacje wszystkich pięciu zmysłów.

Prawie każdy wierzy, że osoba zahipnotyzowana traci świadomość. Strach przed utratą kontroli nad samym sobą powoduje, że pacjent w ogóle nie poddaje się działaniu hipnozy, lub najwyżej tylko wstępnej fazie. Obawy tkwią w błędnym przekonaniu, że osoba zahipnotyzowana mogłaby zdradzić coś, co zawsze chciała zachować wyłącznie dla siebie. Faktycznie jednak nawet w najgłębszym stadium hipnozy pacjent jest całkowicie świadom wszystkiego, co się wokół niego dzieje. Ma tylko wrażenie, że przebywa w stanie otępienia czy letargu. Może się ruszać, choć każdy ruch wydaje się niezwykle męczący - człowiek jest w stanie zupełnie panować nad tym, co mówi. W znaczącym stopniu jest jednak podatny na słowa i polecenia hipnotyzera. Łatwo im się poddaje, choć decyzja o wykonaniu każdego polecenia zależy od niego.

Współczesne zastosowania hipnozy

W medycynie hipnozę stosuje się do kontroli bólu pooperacyjnego, towarzyszącego zabiegom lub porodom.

Największą popularnością cieszy się w psychiatrii. Wykorzystywana jest do leczenia różnego rodzaju zaburzeń (depresyjnych, nerwicowych, nawyków i popędów, odżywiania się czy snu).

Dzieci mają szczególną łatwość wchodzenia w trans, dlatego hipnoza znajduje duże zastosowanie w pracy z nimi. Ponadto badania wykazują, że w stanie hipnozy uczenie się jest niezwykle efektywne. Uczący się przyswajali ogromną ilość wiedzy, zwłaszcza przy tak zwanych "pamięciówkach”. Badani przyswajali od 120 do 500 słówek języka obcego w ciągu godziny nauki.

Według uczonych, jest to możliwe dzięki trzem aspektom. Po pierwsze w trakcie hipnozy osiągamy całkowitą koncentrację, która pozwala na skupienie uwagi wyłącznie na nauce. Żadne zewnętrzne bodźce nie rozpraszają osoby uczącej się. Po drugie, podczas transu informacje docierające do zahipnotyzowanego przyswajane są do pamięci długotrwałej, dzięki czemu materiał jest przechowywany dłużej. Trzeci aspekt, to brak poczucia upływu czasu. Dzięki temu presja czasu czy perspektywa ciekawszych rzeczy do zrobienia, nie zaprząta umysłu osoby hipnotyzowanej.

źródło: setman.pl

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.