Kiedy się zaczyna Wielki Post 2016? W Środę Popielcową, która w tym roku wypada 10 lutego.

Wielki Post to wyjątkowy czas, który katolicy wypełniają postem, modlitwą i jałmużną. Czas wypełniony symboliką, skłaniającą do kontemplacji i rachunku sumienia, by najważniejsze święto Zmartwychwstania Pańskiego świętować w zjednoczeniu z Bogiem. Dlatego każdy katolik powinien znać symbole Wielkiego Postu.

Dlaczego 40 dni?

Wielki Post trwa 40 dni i prowadzi do największego święta chrześcijańskiego - Wielkanocy. Prorocy zawsze przygotowywali się przed spotkaniem z Bogiem. Mojżesz przez 40 dni i nocy przebywał na górze Synaj poszcząc, by otrzymać wreszcie tablice z dziesięciorgiem przykazań.

Eliasz, wspierany jedynie pokarmem niebieskim, szedł 40 dni i nocy aż do góry Horeb, gdzie poznał Boga w lekkim powiewie. Najbardziej znana jest symbolika 40 dni, jako czasu, który Jezus Chrystus spędził na pustyni, by przygotować się do zbawczej misji. Przykład samego Jezusa ukazuje, gdzie najpierw szukać Boga – z dala od zgiełku a w ciszy serca.

W czasie Wielkiego Postu każdy katolik otrzymuje swoje 40 dni w odosobnieniu, wyciszeniu, aby również przygotować się do spotkania z Bogiem w tajemnicy zbawienia. Pustynię zapewniają sobie ograniczeniem rozrywek, zabaw, koncentrując się na kontemplacji, modlitwie.

Środa Popielcowa i posypanie głowy popiołem

Posypanie głowy popiołem jest znakiem pokory, a tym samym symbolem wejścia człowieka na drogę spotkania z Bogiem, ponieważ aby wcześniej opisana "pustynia" była sensowna, musi wynikać z wewnętrznych pobudek, wiary, przyznania się do własnej słabości i grzeszności.

Top Videos of the Day

Dawna tradycja Izraela również wskazywała gest posypania głowy popiołem, jako ukazanie właściwej postawy człowieka (prochu) wobec Boga: „Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”. Dlatego człowiek potrzebuje nawrócenia: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Fiolet - barwa liturgiczna Wielkiego Postu

Fiolet jest symbolem żałoby i smutku, mozolnej pracy i udręki. Są to typowe cechy postu, dzięki którym człowiek ma być gotowy na spotkanie z Bogiem: "Per aspera ad astra" (przez ciernie do gwiazd). Fiolet to czerwień krwi zmieszana z niebieskim (niebiańskim) celem. Symbol nie tylko poszczącego katolika, ale też ukrzyżowania Syna Bożego, dzięki któremu ludzie mają dostęp do Niebieskiego Królestwa. 

By umożliwić katolikom głębsze przeżywanie czasu Wielkiego Postu w kościele odbywają się specjalne nabożeństwa wielkopostne – Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale.

 

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.