Większość z nas życzy sobie zdrowia, szczęścia i pomyślności w życiu. Dziś pieniądz i bogactwo, kojarzony z lepszym życiem, jest wyzwaniem dla wielu ludzi, którzy żyją w cywilizowanym świecie. Jednak czy więcej pieniędzy, znaczy więcej szczęścia oraz czy stajemy się przez to lepszymi ludźmi?

Badania naukowe a pieniądze

Ostatnie odkrycia kanadyjskich neurobiologów z University of Toronto i Wilfrid Laurier University, opublikowane w Journal of Experimental Psychology, potwierdzają, że ciągłe bogacenie się i wspinanie po szczeblach drabiny społecznej powoduje zmiany w mózgu, które odpowiadają za współodczuwanie emocji i sytuacji innych ludzi.

Im bardziej stajemy się pewni siebie w sensie ekonomicznym, tym trudniej nam postawić się w trudnej sytuacji tych, których obserwujemy. Wynika to ze zmian empatii, dosłownie na poziomie biochemicznym i fizycznym w naszym mózgu.

W  mózgu, w jego limbicznej części, odpowiedzialnej za emocję i empatię, pod wpływem bogacenia się, dochodzi do obniżenia biochemicznej zdolności odczuwania emocji innych ludzi. Co ciekawe z drugiej strony, im bardziej brak pieniędzy czyni nas bezsilnym, tym bardziej potrafimy odczuwać emocje innych i stajemy się świadomi ich problemów i potrzeb.

#badania te potwierdzają także wcześniejsze odkrycia naukowe z zakresu psychologii z 2003 i 2010 roku.

Naukowcy z amerykańskich i kanadyjskich uczelni (University of California oraz University of Toronto) w 2010 roku, stwierdzili, że osoby należące do wyższych klas społecznych, mają mniejszą zdolność odczytywania ludzkich emocji ze zdjęć, niż ich koledzy i współpracownicy, którzy mniej zarabiają i żyją za skromniejsze pieniądze. 

Do podobnych wniosków doszli naukowcy także w 2003 roku, stwierdzając, że bogaci przywiązują wagę do uczuć innych, dopóki związane jest to z zaspokajaniem ich własnych potrzeb i celów życiowych

Jeśli wierzycie w wyniki badań naukowych, teraz macie logiczne wytłumaczenie, dlaczego stając się bogatszymi i mając większe poczucie wpływu na rzeczywistość, stajemy się mniej wrażliwi na potrzeby i uczucia ludzi wokół nas.

Top Videos of the Day

źródło: socrates.berkeley.edu; haas.berkeley.edu

Kopiowanie i wykorzystywanie treści bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione. #finanse #psychologia