Joga jest sposobem życia, który daje pełnię zdrowia fizycznego, duchownego i moralnego. Uczy sztuki zdrowego i racjonalnego życia, stawia sobie za cel doskonalenie technik samokształcenia, rozwijających harmonijnie siły fizyczne i psychiczne oraz zapewniających idealny stan fizyczny i psychiczny jednostki. Ćwiczenie jogi jest etapem w drodze do osiągnięcia ostatecznego celu - pełni zdrowia fizycznego, harmonijnego funkcjonowania wszystkich organów i równowagi psychicznej.

Treningi jogi drogą do długowieczności

Joga należy do prastarych form leczniczego wychowania fizycznego. Na szczególną uwagę zasługuj ćwiczenia koncentracji, ćwiczenia woli i autosugestii.

Polecać je należy przede wszystkim sportowcom. Uprawianiu jogi towarzyszy charakterystyczny sposób odżywiania się - jogini są zdecydowanymi przeciwnikami alkoholu, używania narkotyków i palenia papierosów. Być może wiąże się to z faktem, że tylko regularne, systematyczne i prawidłowe ćwiczenia jogi dają pozytywne rezultaty. Jedną z najważniejszych zasad podczas ćwiczeń jest zasada stopniowania trudności.

W trosce o zdrowie i równowagę

Na szczególną uwagę zasługują tu pozycje logistyczne zwane " asanami", które zwiększają ruchomość stawów i rozluźnienie mięśni. Około 80 procent asan zmierza do usprawniania czynności organów jamy brzusznej. Zdaniem znawców, większość chorób pochodzi właśnie z jamy brzusznej. Prawie każda indyjska asana jest równocześnie ćwiczeniem zapobiegającym wiotczeniu jelit (tzw.

Top Videos of the Day

koncentracja brzuszna poprzez wciąganie brzucha).

Każdy z nas w sposób indywidualny dostosowuje się do problemów, warunków pracy i wypoczynku, regeneracji potencjału biologicznego i wytwarzania swoistej odporności psychicznej. Nadmierny hałas, nieustanny pośpiech, narastające przemęczenie psychiczne i fizyczne, coraz większe trudności przy opanowaniu zdobyczy techniki i gromadzeniu wiedzy prowadzą nieuchronnie do stresów, stanowiąc podstawy chorób cywilizacyjnych. Coraz częściej wskazuje się, że ćwiczenia fizyczne, sporty, turystyka są najskuteczniejszymi środkami sprzyjającymi łagodzeniu oraz neutralizowaniu negatywnych zjawisk zagrażających istnieniu człowieka. Jednak uznawane powszechnie ćwiczenia ruchowe kompensują deficyt ruchu, ale tylko w niewielkim stopniu wpływają na wyciszenie emocjonalne. Joga natomiast jest prawdziwą ucieczką od realnych problemów życia.