Liczba zaginionych bez śladu w Polsce, co roku jest wyższa. #policja stworzyła spójny system poszukiwania, niestety procedury są niedokładne i stosowane przez nieprzeszkolonych policjantów. To główne wnioski z nowego raportu #NIK.

Policyjne statystyki

Według policyjnych statystyk, co roku ginie około 17-20 tys. ludzi, z czego nigdy nie odnajduje się około 2 tys. W ciągu ostatnich trzech lat liczba zaginionych rośnie o 2 tys., co roku. Od 2013 roku w Komendzie Głównej Policji działa Centrum Poszukiwania Osób Zaginionych, jednostka odpowiedzialna za cały system poszukiwań. Dodatkowo w 2014 roku wprowadzono nowe przepisy pozwalające policji na gromadzenie danych DNA osób zaginionych.

Błędna kwalifikacja

W swoim raporcie NIK zwraca uwagę na błędy w procedurze kwalifikacji osoby zaginionej. W połowie kontrolowanych jednostek policyjnych funkcjonariusze zbyt błaho traktowali zgłoszenia. Bardzo rzadko były one opisywane jako kategoria I tzn. zaginięcie wskazujące na zagrożenie życia lub zdrowia. Dane NIK-u zostały także potwierdzone w raporcie Fundacji ITAKA. Fundacja zajmująca się poszukiwaniem osób zaginionych ustalił, że 30 proc. rodzin ma problemy z przyjęciem zgłoszenia przez policję. NIK zaś ustalił, że funkcjonariusze nie zawsze po przyjęciu takiego zgłoszenia przystępowali do poszukiwań. Policjanci wprowadzali nierzetelnie dane osób zaginionych do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji. Te same błędy tyczyły się rejestrowania zwłok NN. W 11 proc.

Top Videos of the Day

skontrolowanych spraw brakowało danych, jak: rysopis, znaki szczególne czy przybliżona data śmierci. Raport NIK wskazuje, że głównym powodem błędów jest niewystarczające przeszkolenie funkcjonariuszy. W 7 na 29 kontrolowanych jednostek szkoleń nie było w ogóle. NIK o wynikach swojej kontroli poinformował Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Komendę Główną Policji. W swoich wnioskach zwrócił szczególnie uwagę na zwiększenie ilości szkoleń dla policjantów zajmujących się poszukiwanie osób zaginionych, usprawnienie współpracy pomiędzy prokuratura a policją przy prowadzeniu identyfikacji zwłok NN oraz wprowadzeniu obowiązku informowania jednostek policji o przebywaniu w szpitalach osób o nieznanej tożsamości, nieprzytomnych i poniżej 16 roku życia.

>>>> Czytaj: Kontrola NIK w sprawie zakładów wzajemnych

NIK: brak nadzoru GDDKiA nad jakością naszych dróg