Matura 2015: jeszcze tylko ostatni miesiąc nauki mają przed sobą tegoroczni maturzyści. W końcu kwietnia skończą etap nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, by za kilka dni przystąpić do najważniejszego egzaminu w swoim życiu, jakim niewątpliwie jest egzamin dojrzałości. W tym roku będzie kilka zmian. Po raz ostatni odbędzie się obowiązkowa matura z matematyki.

Matura 2015: terminarz

Sesja główna egzaminów maturalnych 2015 będzie trwała od 4 do 29 maja. 4 maja rozpoczną ją pisemne egzaminy z języka polskiego na poziomie podstawowym. 5 maja odbędzie się egzamin na poziomie podstawowym z matematyki, a 6 maja - z języka angielskiego.

Inne języki obce na poziomie podstawowym: 12.05 - język niemiecki, 14.05 - język rosyjski, 18.05 - język francuski, 20.05 - język hiszpański, a 21.05 - język włoski.

Matura 2015: dwa rodzaje egzaminów

Bieżący rok jest pierwszym z nowymi zasadami przeprowadzania egzaminów maturalnych. Dotyczą one abiturientów, którzy realizowali naukę w trzyletnim systemie kształcenia w oparciu o nową podstawę programową, wprowadzoną do szkół ponadgimnazjalnych 1 września 2012 roku, czyli absolwentów liceów. Jeden egzamin obowiązkowy będzie trzeba napisać na poziomie rozszerzonym (chociaż niekoniecznie zdać), więcej zadań ma sprawdzać tzw. umiejętności złożone, czyli analizowanie, stawianie i weryfikowanie hipotez, wyciąganie wniosków a także krytyczną analizę tekstu. Największe zmiany dotyczą egzaminu ustnego z języka polskiego.

Top Videos of the Day

Zamiast przygotowanej wcześniej w domu, nie zawsze samodzielnie, prezentacji, maturzysta będzie losowo wybierał nieznane mu zadanie egzaminacyjne i po 15-minutowym przygotowaniu wygłaszał ok. 10-minutową wypowiedź, a potem uczestniczył w związanej z nią rozmowie z zespołem przedmiotowym.

Natomiast tegoroczni absolwenci techników zdają jeszcze maturę według starych zasad.

Matematyka ostatni raz obowiązkowa w 2015

Matematyka od lat spędza sen z powiek wielu maturzystom. Niektórzy twierdzą, że jest to dla nich przeszkoda nie do pokonania. I rzeczywiście, wyniki osiągane w poprzednich latach nie napawają optymizmem. W maju 2014 roku egzaminu pisemnego z matematyki nie zdał prawie co trzeci maturzysta (29% uczniów przystępujących do egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym). Matematyka nie zawsze stanowiła obowiązkowy przedmiot maturalny. W 2010 roku wróciła po 25-letniej nieobecności. Większość maturzystów chciałaby tego egzaminu uniknąć. MEN wychodzi naprzeciw oczekiwaniom maturzystów nieszczególnie uzdolnionym matematycznie.

Królowa nauk, jak się czasem określa matematykę, od następnego roku przestaje być przedmiotem obowiązkowym na egzaminie maturalnym. Osoby, które wiążą z przedmiotem swoją przyszłość, będą mogły go wybrać jako dodatkowy przedmiot maturalny, zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Nie zapominajmy, że w dniu publikacji tego artykułu mieliśmy 1 kwietnia. Czy matematyk rzeczywiście jest obowiązkowa po raz ostatni? Puszczamy oko.

#Plotki #szkoła

Źródło: CKE