W dniu 24 marca 2015 w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie rozpoczął się Wielkanocny Kiermasz fundacji "Promień Słońca". Kiermasz ten jednocześnie prowadzony był w wielu miejscach. Niepubliczne Przedszkole " Chatka Puchatka" przez trzy dni prowadziło akcję na rzecz podopiecznych fundacji. W przygotowanie i przeprowadzenie kiermaszu głęboko zaangażowana była społeczność szkolna Niepublicznej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Legionowie i Jabłonnie. Nie można zapomnieć o udziale Niepublicznego Europejskiego Gimnazjum Językowego, którego uczniowie wzięli udział w tym wydarzeniu.

Wychowanie w duchu życzliwości i szacunku

"Naszych wychowanków - mówi Paulina Petrykat-Żmijewska, dyrektor przedszkola - uczymy od najmłodszych lat, akceptacji "inności" drugiego człowieka, życzliwości i szacunku.

Tylko poprzez kontakt z osobami niepełnosprawnymi maluchy uczą się prawidłowych reakcji. Dzieci niezależnie od kondycji psychiczno-fizycznej potrafią się razem świetnie bawić i współpracować. Dzięki naszym działaniom na rzecz ludzi niepełnosprawnych, dajemy dobry przykład wychowankom i zachęcamy do takich działań ich rodziców. A to przyczynia się do integracji wielu różnorodnych środowisk. Są to główne motywy naszych poczynań" - podkreśliła rozmówczyni.

Świąteczne klimaty

Większość stroików oraz ozdób świątecznych przygotowali uczniowie i nauczyciele wymienionych wcześniej szkół i placówek  podczas integracyjnych wiosennych warsztatów. Stoły kiermaszowe w swej kolorystyce przypominały wiosnę w pełni. Oprócz setek barwnych pisanek, kurcząt i wielkanocnych króliczków organizatorzy przygotowali przeplatane kwiatami piękne palmy.

Top Videos of the Day

Stoiska kiermaszowe otaczały setki typowo wiosennych kwiatów.

Uroczyste otwarcie - podziękowania i życzenia świąteczne

Podopieczni fundacji wychowankowie i uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie podziękowali pięknymi występami wszystkim, którzy wnieśli wkład w to wielkanocne dzieło. Do podziękowań dołączyła Ewa Lewicka, dyrektor Placówki. "Każdy kiermasz to nowe emocje, to nowe wzruszenia - mówiła - to wdzięczność wobec wszystkich ofiarodawców. Państwa świąteczne dary zostaną wykorzystane na zakup pomocy dydaktycznych i rekwizytów dla grup teatralnych. Korzystając z tak wspaniałej okazji Świąt Wielkiejnocy życzę Państwu, aby ten czas był spędzony najmilej przy rodzinnym stole w atmosferze radości i wzajemnej miłości" - dodała.

Kiermasze to tradycyjny sposób na integrowanie środowisk. To okazja do spotkań i rozmów. Zbiórka funduszy na określony cel to sprawa drugoplanowa. W tym wypadku ważniejsze jest wychowanie dzieci i młodzieży do działania dla określonej idei - wspierania rówieśników o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wspólne z nimi działanie przynosi korzyści wszystkim biorącym udział w takich akcjach. Wszyscy uczestnicy uczą się wzajemnie o sobie i od siebie. I taki punkt widzenia przyświeca organizatorom, a jeśli przy okazji i w domach zrobi się wiosennie i świątecznie, to już inna sprawa. #społeczeństwo