W 2013 roku niemal podwoiła się liczba zamachów na własne życia osób między 55, a 64 rokiem życia, jak wynika z najnowszych danych Komendy Głównej Policji, do których dotarło Blasting News, oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Rocznie liczba samobójstw ogółem wynosiła w Polsce od 3 do 4 tysięcy. W tym roku przekroczyła 6. We wspomnianej grupie wiekowej nastąpiło niemal zdwojenie ilości zamachów. Patrząc na statystyki policyjne, w 2012 roku na własne życie targnęło się ok. 900 osób w wieku od 55 do 64 lat, w 2013 - ponad 1500. Rok później liczba nadal utrzymywała się na granicy paru setek powyżej tysiąca. A przecież od 2002 do 2011 trend ten utrzymywał się na poziomie 600-900.

Początek nowego milenium był szczególnie łaskawy - ósma setka została przekroczona dopiero w 2009 roku.

Należy podkreślić, że te dane pochodzą z teczek policji, która ostrzega, że nie oddają w pełni skali zjawiska w Polsce. - [Informacje te] odnoszą się jedynie do tych spraw, w których policja wykonywała czynności - tłumaczy młodszy aspirant Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji.

Okazuje się, że nie tylko w Polsce osoby w grupie wiekowej 50 plus częściej targają się na własne życie. Jak wynika z badań Eurostatu, wskaźnik śmiertelności samych seniorów-mężczyzn w Polsce, w wyniku samobójstw, wynosi ok. 50 na 100 tysięcy. Gorzej jest tylko na Łotwie, Węgrzech i w Litwie, gdzie wskaźnik waha się od 65 do 85. Ogółem, w Europie, wyniósł prawie 30. Kobiety mają się o wiele lepiej. Wskaźnik w Polsce wyniósł nieco ponad 7 - zgodnie ze średnią europejską.

Top Videos of the Day

Najgorsze wyniki ma tutaj Belgia, w której wskaźnik niemal sięga 20 oraz Węgry z wynikiem ok. 18.

Niestety, trend ten nie jest nawet ogólnoeuropejski, ale światowy. Jak donosi The Chart, pomiędzy 1999, a 2010, rokiem liczba samobójstw osób w grupie 50 plus podwoiła się w Ameryce. Wskaźnik śmiertelności w wyniku samobójstwa był najwyższy wśród Indian, zaraz za nimi największy wzrost liczby osób targających się na własne życie można było zaobserwować pośród białych mieszkańców USA. Dla indiańskich kobiet wskaźnik wzrósł o 81,4 proc., dla mężczyzn - o 59,5 proc.

W USA #seniorzy najczęściej zabijali się z pomocą broni palnej, zatruwając się lub dusząc. W Polsce, natomiast, najczęstszym sposobem na odebranie sobie życia jest powieszenie się. Dla przykładu, w 2013 roku aż 5952 osób wybrało ten sposób odejścia ze świata, podczas gdy na drugim miejscu znalazło się rzucenie się z wysokości z wynikiem 647.

Co może być powodem tego trendu? Analitycy podają różne możliwości, od wychowania przez rodziców pamiętających wojnę, po kiepską sytuację ekonomiczną.

Okazuje się jednak, że powodów może być więcej. "To kwestia zaburzeń, problemów, struktury osobowości. Do tego dodałbym jeszcze samotność", wymienia Grzegorz Kurowski, psychoterapeuta. To ostatnie może wynikać z czynników również powiązanych z wiekiem. "Ludzie zapominają o tym, co jest dla nich ważne, o swoich potrzebach. Wypełniają pewien program społeczny, a gdy skończą, nic im nie zostaje. Praca dawała namiastkę poczucia przynależności. A potem nie umie się nawet przebywać z innymi", podkreśla specjalista.

O przyczynach samobójstw i sposobach na samotność przeczytasz w wywiadzie z Grzegorzem Kurowskim:

Polacy odbierają sobie życie. Co zabija seniorów od środka? >>

#społeczeństwo #samobójstwo