Precedensowy wyrok szwajcarskiego sądu może otworzyć drogę innym poszkodowanym i spowodować falę procesów z udziałem polskich pracownic w różnych krajach - tysiące kobiet pracują na Zachodzie jako opiekunki osób starszych i chorych. Sprawa, w której zapadł ten wyrok, stanowiła pierwszą próbę dochodzenia przez polską opiekunkę swoich praw przed zagranicznym sądem. Powódka, Agata J., wygrała proces o zapłatę za nadgodziny w kwocie 14 tysięcy franków oraz całodobową gotowość do świadczenia pracy.

Niełatwa decyzja poszkodowanych kobiet

Bożena Domańska (także opiekunka - przed sprawą opiekowała się chorym wspólnie z Agatą J.) z organizacji Netzwerk Respekt, zrzeszającej opiekunki przy szwajcarskich związkach zawodowych VPOD, mówi, że decyzja dochodzenia praw na drodze sądowej nie była przypadkowa ani podjęta w pośpiechu.

Spowodowana została wydarzeniami, które nie pozostawiały wyboru. Pierwsza do sądu poszła Domańska, która po zwróceniu pracodawcy uwagi na fakt łamania warunków umowy oraz zażądaniu wyższej pensji została dyscyplinarnie zwolniona z pracy. Jednak wobec zawarcia przez strony ugody, do wyroku nie doszło. W powstałej sytuacji opiekującej się nadal chorym Agacie J., nie tylko nie zaproponowano lepszych warunków finansowych, ale zatrudniono na jeszcze gorszych. Wówczas kobiety zwróciły się po pomoc do związków zawodowych i pozyskały adwokata. Dalszym krokiem było utworzenie organizacji Netzwerk Respekt, która z kolei skierowała sprawę Agaty J. do sądu.

Ustalenia sądu w Bazylei

Sąd cywilny w Bazylei uznał, że Agata J., mimo iż jej umowa obejmuje 42 godziny pracy, faktycznie zatrudniona była przez siedem dni w tygodniu po 9 godzin dziennie, również w nocy.

Top Videos of the Day

Zgodnie z ustaleniami sądu powinna otrzymać wynagrodzenie za 140 godzin pracy tygodniowo. Każda godzina gotowości do pracy została wyceniona na połowę obowiązującej stawki należnej za pracę. Sąd uznał za naganne zatrudnianie tylko jednej opiekunki w przypadku, wymagającym tyle uwagi i wysiłku. Podkreślił także prawo opiekunek do prywatności poza miejscem pracy.

Agata J. utorowała drogę innym

Precedensowy wyrok sądu w Bazylei w sprawie roszczeń polskiej opiekunki oraz powstanie przy szwajcarskim związku zawodowym VPOD organizacji Netzwerk Respekt otwierają drogę do polepszenia warunków pracy nie tylko opiekunek z Polski. Po jego ogłoszeniu wiele agencji podwyższyło im wynagrodzenie oraz bardziej dba o właściwe warunki pracy kobiet. W przygotowaniu są także kolejne procesy.

Źródło: Deutsche Welle #Plotki #Unia Europejska