Od 16 marca przyjmowane będą wnioski o dopłaty bezpośrednie. Na ten cel zostało przeznaczone ponad 3,5 miliarda euro. W tym roku wnioski można składać zarówno w Agencjach Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), jak i przez Internet.

Tym razem oprócz płatności obszarowych rolnicy otrzymają również fundusze na hodowlę bydła, krów, owiec, jak również produkcję owoców miękkich, buraków, tytoniu oraz ziemniaków. Taka dotacja ma wpłynąć na czynną pracę rolników, która zapewne będzie bardziej zauważalna.

Termin dostarczania wniosków o dopłaty

Wnioski o dopłaty powinniśmy złożyć do 16 maja, a za każdy dzień zwłoki po tym terminie należna  płatność obszarowa zostanie zmniejszona o 1 proc.

Ostatecznym terminem jest 9 czerwca, po tym dniu żaden wniosek nie zostanie już przyjęty.

Wysokość dopłaty

Każdy rolnik starający się o dopłatę otrzyma dofinansowanie podstawowe - obszarowe. Jednakże możliwe jest również otrzymanie dodatków takich jak np. zazielenienie, które wynosi 180 euro za każdy hektar.

Według zapowiedzi, średnia płatność przysługująca na jeden hektar może wynosić ok. 240 euro. W przypadku aktywnych rolników kwota przysługująca na hektar może osiągnąć nawet 500 euro.

W tym roku pojawi się nowa dopłata, przysługująca jedynie młodym rolnikom (do 40 roku życia), rozpoczynającym działalność rolniczą, których gospodarstwo nie przekracza 50 hektarów. Taka dopłata wynosi 60 euro od hektara.

Kolejną nowością są dopłaty dodatkowe, przysługujące gospodarstwom o powierzchni od 3,01 do 30 hektarów w kwocie 40 euro na hektar.

Top Videos of the Day

15 proc. puli dopłat przeznaczone jest dla producentów bydła, krów, owiec, kóz, roślin wysokobiałkowych, chmielu, ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów, owoców miękkich, lnu i konopi. Stawki dla tych dopłat są zróżnicowane i adekwatne do wielkości produkcji.

Jak otrzymać dopłatę za zazielenienie?

Pierwszym a zarazem najważniejszym elementem jest wprowadzenie zróżnicowania upraw na obszarach przekraczających 10 hektarów. Gospodarstwa ekologiczne, ze względu na przestrzeganie pewnych zasad, automatycznie spełniają te wymogi. Natomiast w przypadku gospodarstw proekolicznych - dywersyfikacja upraw musi być wprowadzona na  min. 15 hektarach gruntów ornych.

Cel dopłat bezpośrednich

Dopłaty bezpośrednie zostały wprowadzone by wspierać gospodarstwa zarówno te małe, jak i średnie. Dzięki temu aktywni rolnicy mają szansę na rozwój swojej działalności w warunkach globalizacji rynków, co wspiera produkcję żywności zdrowej i wysokiej jakości. Ponadto, nowe regulacje w zakresie dopłat bezpośrednich mają wspierać również restrukturyzację i modernizację całego sektora rolno-spożywczego. #rolnictwo #ministerstwo rolnictwa