Coraz więcej słyszymy o homoseksualistach. Żądają nowych praw, legalizacji związków czy adopcji dzieci. Budzi to bardzo często negatywne nastroje w społeczeństwie, bo nie wszyscy wiedzą czym jest homoseksualizm. Zdarzają się przypadki, gdzie osoby nieświadome uważają, geja i lesbijkę za pedofila.

Temat homoseksualistów bardzo często poruszany jest również w gronie celebrytów. Wielu z nich staje murem za homoseksualistami, np. Maria Czubaszek w jednym z wywiadów deklarowała swoje poparcie dla adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Jej postawa wynika z wiary, że lepsza dla dziecka jest adopcja przez pary homoseksualne niż wychowywanie przez rodziny patologiczne czy wynoszenie na śmietnik.

Jednak nie wszyscy Polacy zgodzą się z jej zdaniem – zwłaszcza zagorzali katolicy z małych miejscowości w podeszłym wieku. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami na temat postaw wobec osób homoseksualnych, prawie połowa badanych (48%) zgadza się ze stwierdzeniem, że osobom homoseksualnym nie powinno pozwalać się na pracę z dziećmi. Wskaźnik ten rośnie wraz ze spadkiem wykształcenia i wyższym poziomem praktyk religijnych. Osoby praktykujące częściej przejawiają wyższy poziom uprzedzeń, wobec osób homoseksualnych, niż osoby praktykujące rzadziej. Poziom homofobii wiąże się również z wykształceniem. Najbardziej negatywne postawy wobec osób homoseksualnych mają osoby z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym. Najniższy poziom uprzedzeń cechował osoby z wykształceniem wyższym.

Top Videos of the Day

Z czego wynika brak przyzwolenia społeczeństwa na adopcje przez pary homoseksualne? Odpowiedź na pytanie jest bardzo złożona. Po pierwsze nieświadomość społeczeństwa i postrzeganie homoseksualistów jako osoby, które chcą wykorzystywać dzieci seksualnie. Ale czy w rodzinach heteroseksualnych nie dochodzi do takich zjawisk? Po drugie homoseksualizm to choroba, przed którą ludzie chcą chronić dzieci. Społeczeństwo boi się, że homoseksualiści wychowają kolejnego geja czy kolejną lesbijkę. Ale czy w rodzinach heteroseksualnych nie rodzą się homoseksualiści? Niech każdy sam rozliczy się z własnym sumieniem i spróbuje zdecydować czy skazałby dziecko na życie w rodzinie patologicznej, w domu dziecka czy w domu w którym może dowiedzieć się czym jest miłość.