Alexa
Przeciągnij, żeby zmienić pozycję zdjęcia w tle
Dodaj zdjęcie w tle Edytuj zdjęcie w tle
Prześlij obraz
Usuń obraz
Zmień pozycję i skalę zdjęcia w tle
Powiększ

Pawel Gieorgica

Pawel Gieorgica
Blaster od: 09.10.2015
Pawel Gieorgica
Zaktualizuj zdjęcie profilowe
Prześlij obraz
Usuń obraz

Politolog i socjolog wywodzący się ze środowiska naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej od asystenta do profesora, doktor habilitowany nauk humanistycznych prowadzi badania na pograniczu różnych dyscyplin nauk społecznych. Prowadzi prace naukowo-badawcze i zajęcia dydaktyczne z zakresu politologii socjologii i stosunków międzynaro

  • 0
  • 0
  • 0
  • Obserwowani 0
  • Obserwator 0
Top newsy znajomych Pawel Gieorgica
Top newsy moich znajomych
Kogo obserwować
Zaproś swoich znajomych przez Facebooka
Zaproś znajomych, aby Cię obserwowali