Alexa
Przeciągnij, żeby zmienić pozycję zdjęcia w tle
Dodaj zdjęcie w tle Edytuj zdjęcie w tle
Prześlij obraz
Usuń obraz
Zmień pozycję i skalę zdjęcia w tle
Powiększ

Dawid Pych

Dawid Pych
Blaster od: 09.02.2017
Dawid Pych
Zaktualizuj zdjęcie profilowe
Prześlij obraz
Usuń obraz

[ENG] "There is nothing as boring as the truth" - once said Charles Bukowski and I have nearly believed him. We should all dream about objective journalism, but it won't happen as long as we can think independently. Thinking is about judging, thinking is about being subjective. [POL] "Nic nie jest tak nud­ne jak prawda" - powiedział kiedyś Charles Bukowski, a ja mu trochę uwierzyłem. Wszyscy powinniśmy marzyć o niezależnym dziennikarstwie, ale szansą dla jego powstania jest wyłącznie zakaz niezależnego myślenia. Myślenie to ocenianie, myślenie to subiektywność.

  • 0
  • 0
  • 0
  • Obserwowani 0
  • Obserwator 0
Top newsy znajomych Dawid Pych
Top newsy moich znajomych
Kogo obserwować
Zaproś swoich znajomych przez Facebooka
Zaproś znajomych, aby Cię obserwowali