2

O sprawie napisał miejscowy tygodnik, „Gazeta Ostrowiecka”, do redakcji której z prośbą o pomoc zwrócili się czytelnicy, mający to „nieszczęście” wstąpić w związek małżeński blisko dwa lata temu. Wykaz małżeństw dostarczył Urząd Stanu Cywilnego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ówcześni nowożeńcy muszą się zgłosić do siedziby ostrowieckiego Urzędu Skarbowego, by odpowiedzieć na szczegółowe pytania urzędnika o to, ilu było gości na przyjęciu weselnym, ile pieniędzy wydali na fotografa, kamerzystę czy wreszcie na orkiestrę tudzież zespół muzyczny. Jak podkreślają ci, którzy już odbyli wizytę w US, przedstawiciele fiskusa nie pytają (nie wiedzieć czemu), ile wynosiła „co łaska” dla dobrodzieja udzielającego ślubu.

Jak na spowiedzi

Ci sami ludzie podkreślają, że wizyta w urzędzie skarbowym nie należy do najprzyjemniejszych. Nie tylko dlatego, że młodzi małżonkowie nie są w stanie przedstawić stosownych umów ani faktur, gdyż po prostu je wyrzucili. Uważają oni, że takich dokumentów Urząd Skarbowy powinien raczej szukać u tych, którzy wspomniane wyżej usługi dla nowożeńców świadczyli. Nie pomaga też zasłanianie się niepamięcią, gdyż w takich przypadkach urzędnicy skarbowi pokazują „delikwentom” zdjęcia z portali społecznościowych – ot, tak dla odświeżenia pamięci.

Mało komfortową sytuację podkręcają również fora internetowe, na których można przeczytać, że za nieudzielenie urzędowi skarbowemu satysfakcjonujących odpowiedzi, grozi kara finansowa do 2,5 tysiąca złotych. Pojawiają się też domniemania, że podobnych kontroli, powodujących konieczność wizyty w siedzibie fiskusa, można się spodziewać także z okazji chrzcin, styp czy popularnych „osiemnastek”.

Top Videos of the Day

Jak się zachować?

Zapytana na powyższą okoliczność przez „Gazetę Ostrowiecką” rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, Anna Stępień, przyznaje, że naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje obecnie kontrole podatkowe w zakresie organizacji przyjęć weselnych (w szczególności jednego podmiotu z tej branży) i zbiera materiał dowodowy, również na drodze dobrowolnych informacji pozyskanych od nowożeńców.

Z kolei Rafał Jabłoński, adwokat z jednej z ostrowieckich kancelarii adwokackich, cytowany przez lokalny tygodnik, każe rozpatrywać całą sytuację w dwóch aspektach: prawnym i etycznym. Z jednej bowiem strony, wynikającej z ordynacji podatkowej, jest to działanie dopuszczalne, zwłaszcza gdy urząd skarbowy chce pozyskać informacje na temat osób, prowadzących niezarejestrowaną działalność gospodarczą. Z drugiej jednak – to namawianie do donoszenia, co podważa zaufanie obywateli do państwa, w imieniu którego działa urząd skarbowy.

Pan mecenas zaleca przesłuchiwanym w charakterze świadków młodych małżonków odmawianie odpowiedzi, powołując się na argument, iż odpowiedź mogłaby zeznającego narazić na odpowiedzialność karną lub karnoskarbową.

źródło: Gazeta Ostrowiecka

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione. #ekonomia #Ostrowiec Świętokrzyski #małżeństwo