4

Święta Bożego Narodzenia to czas refleksji i zadumy nad pięknem życia, narodzinami następnych pokoleń. To czas radości i oczekiwania na narodziny tego wyjątkowego dziecka, które swoim przyjściem na świat zburzyło stary porządek rzeczy.

22 grudnia 2017 r. o tym wydarzeniu z innej perspektywy opowiedziała szkolna grupa teatralna - uczniowie i wychowankowie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Główne role w przedstawieniu grają posłańcy boży - aniołowie. Scenariusz oparto na utworach ks. Józefa Ślazyka.

Ks. Józef Ślazyk - misjonarz, bard i poeta

Ksiądz Józef Ślazyk, don Giuseppe mówi o sobie, że jest misjonarzem, bardem i poetą.

Po przyjęciu święceń kapłańskich w Zgromadzeniu Salezjanów Księdza Bosko, w Lądzie nad Wartą, przez kilka lat pełnił posługę kapłańską w Płocku. Następnie wyjechał na misję do Sao Paulo w Brazylii. Po sześciu latach wrócił do Europy. Przez rok pracował w Niemczech, a następnie trafił do Włoch. Od 1997 roku jest proboszczem w małej górskiej parafii Leofrenii, w diecezji Rieti.

Jego poezja śpiewana przy akompaniamencie gitary tworzy niepowtarzalny klimat. Ksiądz Ślazyk prostotą i bezpośrednim kontaktem ze słuchaczami zjednuje sobie ogromną sympatię. W jego repertuarze znajdują się zarówno utwory religijne, jak też mówiące o miłości, przyjaźni, szczęściu, często nawiązują do aktualnych wydarzeń w Polsce i na świecie.

W świecie aniołów

Autorzy scenariusza oddali szkolną scenę we władanie aniołom.

Top Videos of the Day

Biel stała się głównym elementem scenografii, poczynając od głównej tablicy zapowiadającej wydarzenie, poprzez wymyślne stroje aktorów. Połączenie szerokich rękawów z nogawkami tworzyło harmonijną imitację skrzydeł. One posłużyły tańczącym aniołom do wyrażania radości. Anioły budzą i prowadzą pasterzy, wiodą do stajenki trzech mędrców.

Wspaniałe przedstawienie, pełne ciepła i radości. Nie tylko dzięki prostocie wierszy ks. Józefa Ślazyka, ale i doskonałej empatii aktorów. Połączenie poszczególnych scen tańcem aniołów zapewniało płynność i lekkość całości przedstawienia. Oryginalność i prostota ujęcia poruszała zebranych.

Radość aniołów i ludzi

- W naszym scenariuszu, przedstawieniu - mówiła Danuta Zalewska, nauczycielka religii - jest mowa nie tylko o radości aniołów z narodzin Jezusa na ziemi wśród ludzi, ale jest głęboka refleksja nad tym, co się wydarzy w niedalekiej przyszłości. Jest pytanie dlaczego Bóg porzuca swój świat i udaje się na poniewierkę, biedę i prześladowania. Dlaczego rodzi się w tak skrajnie biednym miejscu, w ubogiej stajence.

Te okoliczności narodzin Zbawcy świata rodzą do dzisiaj pytania. Jesteśmy wdzięczni autorowi, ks. Józefowi Ślazykowi, za wspaniałe utwory i możliwość ich wykorzystania. Dzięki nim możemy wejść w czas Bożego Narodzenia i je przeżywać wspólne z rodziną, sąsiadami, znajomymi i dzielić tą radość ze światem niewidzialnych posłańców bożych.

Różne sposoby świętowania

Świat obchodzi w różny sposób narodziny Chrystusa, Zbawcy ludzkości. Uroczystości związane z tym wydarzeniem niosą z sobą nadzieję na lepsze jutro i zachęcają do poszukiwań. Same narodziny Jezusa zmieniły bieg historii i wpłynęły na zmianę świadomości ludzi.

Przedstawienie, zaprezentowane przez uczniów PZSiPS w Legionowie, wpisuje się znacząco w obchody. Należy podkreślić, że jest realizowane przy udziale całej społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, rodziców. Dzięki współdziałaniu i ścisłej współpracy może wybrzmieć jasno i czytelnie przesłanie poezji ks. Józefa Ślazyka i autorów scenariusza.

Swoją radość społeczność Placówki wyrażała przy wielu okazjach. Wcześniej w szkole odbył się koncert kolęd. Placówka współorganizowała z fundacją „Promień Słońca” i Zespołem Szkół i Przedszkoli Milenium w Legionowie koncert kolęd Boże Narodzenie 2017 oraz kiermasz w ratuszu w miejskim.

źródło: własne Autora

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.