4

W dniu 10 października społeczność Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie uczciła pamięć Jana Pawła II uroczystą akademią ”Idźmy naprzód z nadzieją”. "Jan Paweł II pozostawił po sobie bogatą spuściznę duchową" - mówiła Joanna Archutowska, nauczycielka religii. "Nie ma jednego klucza do tego spadku duchowego, który zawiera się w nauczaniach Jana Pawła II. Jednym z najważniejszych przesłań świętego papieża Polaka jest nadzieja i budzenie ludzi, dawanie im motywacji i otuchy do życia. Wskazywanie właściwych celów życia było i jest podstawą, na której zbudowane jest posłannictwo Jana Pawła II. Właśnie dlatego George Weigel zatytułował swoją książkę o papieżu ”Świadek nadziei”.

Święty napisał książkę ”Przekroczyć próg nadziei”. Mówił o sobie, że jest świadkiem nadziei. Stała się ona symbolem odnowy życia, jego celem" -podkreśliła.

Nadzieja i wiara

Nadzieja nie jest tożsama z wiarą, ale jej zawsze towarzyszy. Dodaj naszej wierze żywotności i ukazuje jej końcowe rezultaty. Iść z wiarą drogą nadziei - to oznacza wybrać dobre życie, zgodne z nauczaniem Chrystusa. "Staję przed wami jako świadek nadziei, świadek godności człowieka, świadek nadziei, świadek pewności, że los każdego narodu spoczywa w dłoniach miłosiernej Opatrzności” - mówił Jan Paweł II. Młodzi uczestnicy akademii w wierszach o papieżu podkreślali jego rolę głosiciela nadziei i dobrego życia.

Nadzieja chrześcijanina

Jan Paweł II szedł zawsze na spotkanie z drugim człowiekiem. To ludzie byli celem jego zabiegów.

Top Videos of the Day

Zapraszał swoich bliźnich do wspólnej wędrówki w stronę Boga, w stronę lepszego życia pełnego nadziei, w stronę nieba jako celu samego w sobie. Stąd ta niekończąca się wędrówka z przesłaniem nadziei do 129 krajów. Stąd też wołanie do milionów ludzi.

Uczniowie Placówki podkreślali z wielkim przekonaniem, że nadzieja, którą głosił papież, nie jest próżnym optymizmem, ale jest przesłanką odpowiedzialnego działania, opartego na miłości do Boga. Jan Paweł II mówił „Jako chrześcijanin muszę dać świadectwo, że fundamentem mojej nadziei jest Jezus Chrystus”.

Dyrektor Placówki Ewa Lewicka i ksiądz Samuel z parafii św. Jana Kantego w Legionowie w swoich wystąpieniach na zakończenie akademii podkreślali rolę takiej nadziei w życiu każdego z nas. Aktorzy i organizatorzy otrzymali za piękne przesłanie podziękowania. Ze łzami w oczach publiczność odśpiewała ulubioną pieśń Jana Pawła II „Barkę”.

źródło: własne Autora

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.