Ostatnio często słyszymy ostrzeżenia o smogu w największych miastach.

W rankingu polskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, od lat przoduje #kraków - gdzie żartobliwie mówiło się już nawet o "smogu wawelskim".

Jednak w tym roku z bardzo niepokojącymi wynikami zaczęły dołączać także inne miasta.

Czym jest #smog? Skąd się bierze? Czy i jak możemy się przed nim ustrzec?

Przyczyny powstawania smogu

Smog to angielskie słowo powstałe ze słów "smoke" - dym i "fog" - mgła. Opisywane jest jako nienaturalne zjawisko atmosferyczne, które oznacza zanieczyszczenie powietrza wskutek działalności człowieka oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych.

Zdecydowanie największy procent szkodliwych spalin pochodzi z gospodarstw domowych, wyposażonych w kotły i piece na paliwa stałe. Spaliny te nazywane są niską emisją. Nie bez wpływu pozostaje również niska jakość węgla - brakuje nam odwagi, by postawić na energię atomową - oraz urządzenia niespełniające żadnych norm emisji spalin (wg. szacunków jest ich nawet 3 mln).

Oficjalne źródła podają, że wspomniana niska emisja powoduje aż 52% zanieczyszczeń powietrza. Pozostałe 17% pochodzi z przemysłu, 10% z transportu drogowego, 9% z energetyki, 4% z rolnictwa, a 8% z innych źródeł. Warto wspomnieć również o źródłach emisji rakotwórczego benzo[a]pirenu, którego aż 87% pochodzi z niskiej emisji, 11% z przemysłu, a 2% z energetyki.

Co nam szkodzi?

Olbrzymim zagrożeniem jest wciąż występujący problem spalania w domowych piecach tworzyw sztucznych, a nawet zwykłych śmieci, a przez to uwalniane są do atmosfery między innymi:

- pyły zawieszone z drobinkami sadzy;

- dwutlenek siarki (SO2) - szkodliwy nie tylko dla człowieka, ale dla całego środowiska;

- tlenki azotu (NOx) - powodują powstawanie dziury ozonowej i samego smogu;

- metale ciężkie - rtęć, kadm, ołów, mangan, chrom;

- wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - substancje rakotwórcze;

- dioksyny - mają wpływ na wzrost zachorowań na nowotwory i zwiększenie zjawiska bezpłodności.

Top Videos of the Day

Jak walczyć ze smogiem?

Niektóre miasta podjęły już działania, mające na celu ograniczenie emisji spalin. Na przykład w Krakowie możemy za darmo skorzystać z komunikacji miejskiej (na terenie całej gminy). Jedynym warunkiem jest okazanie dowodu rejestracyjnego pojazdu. Co więcej, posługując się jednym dowodem rejestracyjnym, możemy zabrać ze sobą tyle osób, ile przewiduje dokument - nieistotne jest miejsce rejestracji!

źródło: polskialarmsmogowy.pl, tvn24.pl

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.

#zanieczyszczenia