język angielski powoli przestaje już w naszym kraju być językiem obcym. Choć nie jest to język urzędowy, dla wielu z nas jego znajomość jest czymś oczywistym. Bez znajomości tego języka trudno o dobrą pracę, kontakty międzynarodowe w biznesie czy nawet zwykły komfort w podróży zagranicznej. Lepiej lub gorzej językiem angielskim posługuje się większość z nas.

O ile dla starszego pokolenia posługiwanie się językiem obcym, w tym również angielskim, nie jest czymś oczywistym i nadal uważane jest za sukces, tak dla ludzi młodych, kończących szkoły średnie i rozpoczynających studia, znajomość przynajmniej jednego języka obcego to niemal warunek konieczny.

Znakomita większość osób wybiera - co oczywiste - język angielski, najpopularniejszy język na świecie. Co ciekawe, dla niektórych nie jest on już żadnym językiem obcym, a oprócz znajomość polskiego i angielskiego wielu z nas usilnie stara się opanować kolejny język, z całkiem dobrym skutkiem.

Po angielsku mówimy coraz lepiej

Jak wynika z raportu EF EPI 2016 Polacy należą do pierwszej dziesiątki europejskich społeczeństw, które najlepiej posługują się językiem angielskim. Badanie obejmowało 72 kraje, a jego wyniki wprost pokazują, że biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim bezpośrednio przekłada się na poziom życia, możliwości zarobkowe czy innowacje gospodarcze. Samo badanie EF English Proficiency Index odbywa się już po raz szósty, obejmuje swym zasięgiem niemal milion osób na całym świecie.

Top Videos of the Day

Polacy po raz kolejny wypadli w rankingu bardzo dobrze. Przed nami są jedynie kraje skandynawskie oraz Singapur, Austria i Luksemburg. To o tyle zrozumiałe, że w krajach tych język angielski stał się już niemal drugim językiem ojczystym, a w wielu urzędach i organach państwowych posługiwanie się językiem angielskim w kontaktach z petentami to już niemal norma. Także i u nas, powoli, ale jednak, coraz więcej zatrudnionych w urzędach osób potrafi załatwić administracyjną sprawę z obcokrajowcem bez konieczności asysty tłumacza.

Najbardziej "wykształconą" w kwestii języka angielskiego grupą są osoby w przedziale wiekowym 18 - 25 lat, a dużo lepiej językiem tym posługują się polskie kobiety niż mężczyźni. Coraz więcej osób zauważa jednak, że im lepsza znajomość tego języka, tym większa szansa na wyższe dochody, karierę w międzynarodowych korporacjach czy pracę w dynamicznych środowiskach biznesowych. Ważne, że w dostępie do nauki tego języka nie ma już praktycznie żadnych barier - nawet osoby bez dochodów są obecnie w stanie, korzystając chociażby z darmowych kursów internetowych czy materiałów z bibliotek, przyswoić sobie znajomość języka angielskiego choćby w stopniu podstawowym.

Znajomość angielskiego to podstawa

Znajomość języka angielskiego staje się obecnie podstawową umiejętnością, porównywaną do umiejętności czytania czy pisania. Jest to też podstawa społeczeństwa informacyjnego, które wiedzę o świecie czerpie nie tylko z polskojęzycznej telewizji, ale również zagranicznych serwisów internetowych czy portali społecznościowych.

Angielski to nie tylko większa szansa na dobrą pracę, międzynarodową karierę czy większe pieniądze. Już choćby podstawowa znajomość tego języka znakomicie ułatwia podróżowanie, nawiązywanie kontaktów, zrozumienie i poznanie ważnych dla świata wydarzeń. Jeszcze 30 lat temu taką rolę "języka dla mas" spełniał u nas język rosyjski. Dość szybko jednak jego znajomość w społeczeństwie podupadła, na rzecz właśnie języka angielskiego.

"Ile znasz języków, tyle razy jesteś człowiekiem". Warto sobie wziąć do serca tę maksymę Goethego, nie tylko w kwestii języka angielskiego, ale w ogóle języków obcych.

źródło: forsal.pl

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.