5

Tradycyjnie już w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych 14 października obchodzi się podwójnie uroczyście jako Dzień Edukacji Narodowej i Święto Szkoły.

Święto szkoły

Przerwa w podróży, na którą zaprosił społeczność szkolną i gości Samorząd Uczniowski Placówki została urozmaicona wieloma atrakcjami. Wręczanie nagród, krótkie przemówienia były przerywane energetyzującymi, pełnymi emocji występami uczniów. Tańce, piosenki wzruszały i pozwalały wczuć się w prawdziwą atmosferę święta.

Przedszkolaki oraz nowi uczniowie złożyli ślubowanie i zostali pasowani - stali się pełnoprawnymi członkami społeczności. Nauczyciele otrzymali nagrody dyrektora a także przedstawiono tych, którzy otrzymali nagrody starosty powiatu legionowskiego.

Pracownicy administracji i obsługi także zostali wyróżnieni.

Wyróżnienia „Przyjaciel szkoły” i listy gratulacyjne

 W tym roku wyróżnienia „Przyjaciel Szkoły” otrzymał artysta Janusz Dłużniewski, który podróż młodym ludziom umila swoją poezją i pokazuje jak ze zwykłego kawałka drewna zrobić dzieło sztuki. Do grona przyjaciół zaliczeni zostali pani Anna i Dariusz Snopkiewicz - właściciele Centrum Ogrodniczego "Chotomów", w którym uczniowie ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy odbywają zajęcia praktyczne i uczą się podstaw ogrodnictwa. Listami gratulacyjnymi zostali wyróżnieni rodzice i opiekunowie wzorowych uczniów, a podziękowania otrzymali ci, którzy najaktywniej wspierają proces edukacyjno-wychowawczy placówki.

Nauczyciel przewodnikiem w podróży

Dyrektor Placówki Ewa Lewicka, nawiązując do motta uroczystości mówiła o trudach podróży, o problemach z nią związanych, o bagażu, którym jest codzienne szkolne życie, nauka, prace domowe, przestrzeganie ustalonych zasad.

Top Videos of the Day

Podkreśliła, że w czasie tej podróży są przystanki, kiedy to można się zrelaksować i odpocząć. Podróże kształcą. W ich trakcie spotykamy wielu ciekawych ludzi, zdobywamy wiedzę o świecie i doświadczenie. Warto więc znosić niewygody, aby osiągać kolejne przystanki. Podkreśliła też szczególną rolę nauczycieli w podróżowaniu. Są oni przewodnikami, którzy objaśniają widziany przez podróżujących świat i uczą praw w nim obowiązujących. I ponownie dyrektor Ewa Lewicka zacytowała Donnę Bulger ”Uczyć to znaczy być rodzicem, opiekunem, przyjacielem, spowiednikiem, wsparciem, przewodnikiem, mistrzem”. Nauczyciele z tej placówki wiedzą, jak postępować z uczniami - są przygotowani do swojej misji.

Podróż przez życie 

Oprócz nauczycieli, w podróży uczestniczą rodziny i przyjaciele. Święta mijają i należy kontynuować podróż pełną przygód, fascynacji światem, pod przewodnictwem doświadczonych nauczycieli. Do życzeń owocnej i bezpiecznej podróży dołączyła fundacja „Promień Słońca”. Jej prezes w imieniu Zarządu Fundacji przekazał placówce dwa telewizory i pomoce dydaktyczne, aby przedszkolakom umilały czas. Wspaniałej podróży.

źródło: obserwacja autora

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.