Nikt nie wie, ile na świecie żyje osób, których układ nerwowy został uszkodzony przez alkohol jeszcze w życiu płodowym. Specjaliści podkreślają, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, tak samo jak nie można wskazać odpowiedniego na picie alkoholu okresu ciąży. Alkohol i jego metabolity to trucizny, łatwo przenikające z krwią do organizmu dziecka. Kobieta świadoma ciąży a mimo tego pijąca, naraża swoje dziecko na utratę zdrowia bądź życia.

To nie choroba, wyleczyć się nie da

Bardzo szerokie spektrum wrodzonych zaburzeń poalkoholowych FASD (Fetal Alkohol Spectrum Disorder) dotyka dzieci matek spożywających alkohol podczas ciąży.

Zatruty ośrodkowy układ nerwowy ulega degradacji jeszcze zanim się rozwinie a dalsze nieprawidłowości obserwuje się później w rozwoju fizycznym, emocjonalnym lub intelektualnym, ale mogą się manifestować w każdej dziedzinie życia człowieka. Znamienne jest złe lub nieodpowiednie funkcjonowanie społeczne dziecka, w tym - utrudnione lub niemożliwe nawiązywanie prawidłowych więzi. W przypadku około 10% tych dzieci mówimy o FAS - Fetal Alkohol Syndrome.

Dzieci z FASD wymagają stałej, wielospecjalistycznej pomocy, czasem wspomaganej lekami, które jednak niczego nie uzdrawiają - a jedynie zmniejszają uciążliwe zarówno dla dziecka, jak i dla otoczenia objawy, np. nadpobudliwość psychoruchową.

Choć to już XVI Światowy Dzień FAS, to nadal spotyka się lekarzy, którzy nie widzą niczego złego w piciu przez ciężarną - np.

Top Videos of the Day

wina “na krew”. Ten brak świadomości wśród lekarzy, diagnostów i specjalistów powoduje, że znakomita większość dzieci nie otrzymuje żadnej pomocy lub ma źle postawione rozpoznanie. Niebagatelną rolę odgrywa również wielkie społeczne przyzwolenie na picie alkoholu i powszechne mniemanie, że piwo to nie alkohol.

Przygotuj się do ciąży i macierzyństwa

Okres ciąży i wczesnego macierzyństwa wymaga (zwłaszcza od kobiety) odpowiedniego przygotowania. Płód do prawidłowego rozwoju potrzebuje środowiska wolnego od zagrożeń oraz oferującego odpowiednie ilości niezbędnych składników odżywczych. Podobnie po porodzie - kobieta karmiąc maleństwo piersią, powinna mieć pełnowartościowy pokarm. Dobrze odżywiony, pozbawiony stresu, generujący pozytywne emocje organizm matki w pełni sprzyja zdrowiu i harmonijnemu rozwojowi dziecka. Stąd właśnie wynika potrzeba przygotowania się kobiety do rodzicielstwa, a co za tym idzie - świadome podejmowanie decyzji prokreacyjnych.

Jako ciekawostkę przytoczmy fakt, że tradycyjna medycyna chińska przygotowuje przyszłych rodziców do prokreacji nawet przez 2 lata przed zapłodnieniem.

W tym czasie parze proponuje się odpowiednie żywienie, relaksację, wyciszenie, medytację, porcję ruchu oraz pomaga się budować odpowiednie nastawienie psychiczne do rodzicielstwa.

Uczmy dzieci odpowiedzialności

Powołanie człowieka do życia, wymaga od rodziców wielkiej odpowiedzialności a rodzicielstwo nie powinno być dla nikogo niemiłym zaskoczeniem. Młody człowiek podejmujący współżycie seksualne, musi być świadom jego konsekwencji i własnej gotowości do ich poniesienia.

Erotyczne odniesienia reklam i programów dla coraz młodszych dzieci mają na celu ich seksualne rozbudzenie - wpojenie informacji, że seks w młodym wieku jest czymś dobrym i należnym jak piwo na imprezie, wbrew rodzicom. Jednocześnie dyskredytuje się i wyśmiewa wartości rodzinne jako nieprzystające do “nowoczesnego stylu życia”.

Mimo tej kampanii - nie dawajmy dzieciom przyzwolenia na alkohol i seks z byle kim, byle gdzie, byle jak i byle kiedy. Dążenie pewnych grup do obniżenia dopuszczalnego wieku inicjacji seksualnej i coraz głośniejsze nawoływanie do ułatwienia nieletnim dostępu do środków antykoncepcyjnych oraz aborcji nie służy dobru młodych ludzi, lecz pod sztandarem praw człowieka i równości we wszystkich dziedzinach życia, zaspokaja potrzeby środowisk pedofilnych.

źródło: fas.org.pl

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.