To już dwa lata od wprowadzenia w życie nowych przepisów dotyczących działania urzędów pracy oraz nowych form walki z bezrobociem. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało raport, z którego wynika, że nowe przepisy oraz zastosowane narzędzia nie przyniosły oczekiwanych efektów, a tym samym wymagają zmian.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nakłada na wojewódzkie urzędy pracy obowiązek corocznego opracowywania regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia. Jest to ważny dokument operacyjny, którego główne założenia muszą być zgodne z krajowym planem działań na rzecz zatrudnienia.

Rok 2016, jak również lata poprzednie upływają na szerokiej promocji przedsiębiorczości, wspieranej i konsultowanej z przedstawicielami lokalnych środowisk.

Motywuje, inspiruje, zachęca i wspiera

Rynek pracy stanowi ogół czynnego zawodowo społeczeństwa, gotowego do podjęcia pracy. Musi on jednak zmierzyć się zarówno z osobami, które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową tzw. młodym pokoleniem absolwentów, z osobami, które mają już za sobą doświadczenia zawodowe i szukają nowych możliwości rozwoju, jak również z osobami, które wymagają aktywizacji i integracji społecznej tzw. osobami dotkniętymi wykluczeniem społecznym.

Polska ma już spore doświadczenia w walce z bezrobociem. Niestety, jak wskazują dotychczas prowadzone badania i statystyki, pomimo tego #bezrobocie w Polsce jest nadal wysokie.

Top Videos of the Day

Przedsięwzięcia podejmowane przez regionalne urzędy pracy, nie powodują oczekiwanych korzystnych zmian w tym zakresie. Dialogi motywujące bezrobotnych, stosowane jako jedna z technik motywowania, inspirowania, zachęcania i pobudzania zawodowego bezrobotnych nie przynoszą oczekiwanych efektów.

Rynek pracy rządzi się swoimi prawami

W ślad za ekspertami badającymi zachowania rynku pracy, należy wskazać, że do roku 2020 najwięcej pracowników będzie zatrudnionych w następujących sektorach: rolno-spożywczym obejmującym zarządzanie przedsiębiorstwem branżowym, identyfikowanie i wdrażanie innowacji oraz komunikacja interpersonalna, usług outsourcingowych, w skład którego wchodzi min. znajomość języków obcych, kompetencje analityczne i zarządzanie zespołem projektowym oraz w sektorze informatycznym, obejmującym programowanie, informatyczne wspieranie biznesu, zarządzanie projektami informatycznymi i projektowanie aplikacji. Warto również wspomnieć, że uruchomiony ostatnio program „500 plus”, jak Ministerstwo Finansów prognozuje, przyspieszy tempo wzrostu gospodarczego, a tym samym przyczyni się do wzrostu zatrudnienia we wszystkich gałęziach gospodarki kraju.

źródło: gazetaprawna.pl, polskieradio.pl, pttm.org.pl

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.

#polityka społeczna #gospodarka