15 kwietnia 40 lat temu powstała pierwsza Wspólnota Anonimowych Dłużników (AD). Miało to miejsce w USA. W Polsce podobne ruchy dopiero powstają. Wspólnoty to anonimowe grupy samopomocowe, które pracują nad problemami finansowymi swoich członków. W naszym kraju podobne ruchy dopiero raczkują, ale jest nad czym pracować . Jak twierdzi jeden z uzależnionych od kredytów członek grupy z Warszawy, w Polsce podejście do pieniędzy jest dość specyficzne.

Dłużnicy zaczęli organizować się w NY

Cztery dekady temu w Nowym Jorku zaczęli spotykać się członkowie grupy. Wszyscy byli dłużnikami, wszyscy mieli problem ze spłatą kredytów. Znajdowali się oni pod tak silną presją zadłużenia, ze postanowili działać.

Korzystając z opracowanych wcześniej zasad Dwunastu Kroków Anonimowych Alkoholików, na spotkaniach, na których występowali także anonimowo i nie udzielali żadnych rad, chcieli jedynie dzielić się swoimi doświadczeniami. W wynikającej ze wspólnoty sile i nadziei zaczęli szukać wyjścia z długów. Rozwiązania problemów z zadłużeniem. Bo dług został potraktowany został przez Anonimowych Dłużników jako coś w rodzaju nałogu. Sam natomiast pieniądz, według członków wspólnoty, jest tak zwanym „wyzwalaczem”. Wyzwalacz powoduje pewien rodzaj „haju”, działa jak narkotyk, seks, alkohol. 

Kto jest bez długu, niech pierwszy...

Rzeczywistość wygląda tak, że większość z nas w pewnym momencie życia zaciąga jakiś dług. Są to na przykład długi bez zabezpieczenia (bez zastawu w formie samochodu czy nieruchomości).

Top Videos of the Day

Są ludzie, dla których takie zadłużanie się przechodzi w uzależnienie; staje się w życiu niemożliwym do rozwiązania problemem. 

Organizacja nosi nazwę „Anonimowi Dłużnicy” (AD). Jej członkowie wyciągają pomocną dłoń w kierunku osób, które zaciągają długi niezabezpieczone a to powoduje cierpienie w ich życiu. I nie tylko, cierpią także inni, bliscy uzależnionych.

Dług niszczy, paraliżuje życie

Dług potrafi zniszczyć, sparaliżować życie. Nałogowy dłużnik traktuje sam dług podobnie jak alkoholik alkohol; jest tym samym czym jedzenie dla nałogowego zjadacza, a hazard dla uzależnionego od hazardu. 

Wspólnota, podczas 40 lat działalności rozwinęła skrzydła- działa już na całym świecie. Istnieje na naszym globie ponad 500 grup, które są oficjalnie zarejestrowane. Dzięki programowi AD z poważnych problemów wyszło tysiące osób. Odnaleźli oni samych siebie na nowo, spróbowali nowego stylu życia. Program to swoista terapia z nałogu długów. Daje nadzieję na szczęśliwsze, bardziej zdrowe, pełne i zamożne życie.

I w Polsce obserwujemy początki działania Wspólnoty Anonimowych Dłużników. Terapia jest dopiero w stadium „raczkowanie”. W Warszawie działają dwie grupy, jedna tylko w Poznaniu, zalążek grupy powstał w Gdańsku

Źródło PAP

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.